Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Beiesa neironu tīklu un Monte Karlo caurkrites metožu stabilitātes salīdzinošā analīze
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis of Robustness of Bayes Neural Nets and Monte Carlo Dropout Methods
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Ēvalds Urtāns
Recenzents Jurijs Lavendels
Anotācija Dziļā mašīnmācīšanās var sasniegt ievērojamus rezultātus dažādos uzdevumos, taču to stabilitāte un precizitāte var būt grūti nosakāma, jo algoritma neironi ir slēpti. Lai atrisinātu šo problēmu, iespējams apskatīt veidus kā apvienot mākslīgo neironu modeļus ar varbūtības teorijas metodēm, lai sniegtu pārliecības mēru līdz ar prognozēto rezultātu. Beiesa statistika piedāvā veidu, kas ļauj noteikt un kvantitatīvi izteikt modeļa pārliecības pakāpi attiecībā uz konkrētiem rezultātiem. Tie cenšas modelēt šo pārliecības mēru gala rezultātā nodrošinot varbūtību sadalījumu, nevis punkta vērtību. Idejas par Beiesa neironu tīkliem ir strauji attīstījušās kopš 1990. gadiem un ir izgudrotas tādas metodes kā variāciju inference (VI) ( variational inference) (Jordan, Ghahramani et al., 1999), Monte karlo caurkrites (MC-D) (Monte Carlo dropout) izmantošana tuvinātai Beiesa inferencei (Gal & Ghahramani, 2015) un Beies caur atpakaļizplatīšanos (BBB) (Bayes by backprop) (Blundell, Cornebise et al., 2015). Mērķis pētījumam ir salīdzināt, kā pieminētās metodes, atspoguļo pārliecības mēru pieaugošos datu trokšņa apstākļos. Eksperimenti parāda BBB un MC-D algoritmu ir spējīgi precīzāk klasificēt sēņu datu kopas vērtības. Turklāt tiek novērtos, ka visi trīs algoritmu pārliecības mēri ir jūtīgi pret datu troksni apmācības datos. Būtiski, ka visi algoritmi izrādīja izteiktāku jūtību pret izvaddatu troksni nekā ievaddatu troksni. Bakalaura darbs sastāv no 50 lappusēm, 19 attēliem, 10 tabulām un 12 pielikumiem. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti 49 avoti.
Atslēgas vārdi Mašīnmācīšanās, Beiesa metodes, neironu tīkli
Atslēgas vārdi angļu valodā Machine learning, Bayesian methods, neural networks
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 17:38:50