Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mākslīgā sociālā intelekta ietekmes novērtējums uzņēmēju attiecībās ar klientiem
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Artificial Social Intelligence on the Relationship of Businesses with Customers
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Angelina Roša
Anotācija Maģistra darba autors: Abijith Gunasekaran Bharath Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Asoc.prof. Dr. oec Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba temats: Mākslīgā sociālā intelekta ietekmes novērtējums uzņēmēju attiecībās ar klientiem Maģistra darbs: Tas ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 94 lappuses, tajā ir 23 attēli, 15 tabulas, 6 formula, bibliogrāfija un avotu saraksts satur 46 avotus angļu valodā. Darbam ir 8 lappuses ar pielikumiem. Maģistra darba galvenie rezultāti: Straujais mākslīgā sociālā intelekta progress ir būtiski mainījis veidu, kādā uzņēmumi sadarbojas ar saviem klientiem, kā rezultātā ir notikušas būtiskas izmaiņas klientu un uzņēmumu asociāciju būtībā. Mākslīgā intelekta (AI) sistēmām ir iespēja uzlabot klientu pieredzi, izmantojot personalizētus ieteikumus un uzlabotu atbildes laiku. Iegūstot dziļāku izpratni par šo ietekmi, uzņēmumi var pieņemt jauas stratēģijas un īstenot taktiku, kas efektīvi izmanto mākslīgo sociālo intelektu, vienlaikus saglabājot stabilu un labvēlīgas klientu un biznesa attiecības. Maģistra darba mērķis ir novērtēt mākslīgā sociālā intelekta ietekmi uz mijiedarbību starp uzņēmumiem un to klientu loku, kā arī izveidot ietvaru, lai \regulētu mākslīgā sociālā intelekta ietekmi uz uzņēmējdarbību. Tika veikta akadēmisko datu bāzu, piemēram, Research Gate, Science Direct un Google Scholar, izpēte, lai atrastu atbilstošos rakstus, kas publicēti laikā no 2017. līdz 2022. gadam. Pašreizējais konceptuālais ietvars pētījumā tika izstrādāts, izmantojot tiešsaistes resursus, kas analizē mākslīgā sociālā intelekta ietekmi. Aptaujas veikšanā tika izmantota pašstrukturēta anketa, kas tika izveidota, pamatojoties uz literatūras apskatā uzsvērtajām īpašībām. Ir izstrādāts konceptuālais modelis, kas apraksta mākslīgā sociālā intelekta ietekmi uz uzņēmumu un klientu attiecībām. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Abijith Gunasekaran Bharath, Asoc.prof. Dr. oec Vladimirs Satrevics (2023). Mākslīgā sociālā intelekta ietekmes uz uzņēmumu attiecībām ar klientiem novērtējums. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 95 Ipp
Atslēgas vārdi Artificial Social Intelligence, Business and Customer Relationship
Atslēgas vārdi angļu valodā Artificial Social Intelligence, Business and Customer Relationship
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 16:45:54