Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums JavaScript bibliotēku salīdzinošā analīze un lietojums animētu tīmekļa vietņu izstrādē
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis and Usage of JavaScript Libraries for Animated Website Development
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents Artūrs Ivanovs
Anotācija Bakalaura darba tips – 1 tips: Moderno risinājumu izpēte. Bakalaura darbs ir veltīts JavaScript animācijas bibliotēku analīzei un animētu tīmekļa vietņu izstrādei, kā arī bibliotēku salīdzināšanai pēc definētiem kritērijiem, lai noteiktu to priekšrocības, trūkumus un pielietošanas iespējas tīmekļa vietņu izstrādē. Galvenā uzmanība tiek pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: tīmekļa un JavaScript animācijas izpēte, animācijas bibliotēku analīze, salīdzināšanas kritēriju un plāna izstrāde pēc citu autoru pētījumu apskates, animētu tīmekļa vietņu izstrāde un analīze pēc kritērijiem, iegūto rezultātu salīdzināšana ar citu autoru rezultātiem, bibliotēku priekšrocību un lietošanas gadījumu noteikšana. Bakalaura darbs sastāv no piecām galvenajām nodaļām. Ievadā tiek aprakstīta tēmas aktualitāte, bakalaura darba mērķi un veicamie uzdevumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta informācijas avotu analīze, kas ietver tīmekļa vietņu animēšanas vēstures un izmantoto tehnoloģiju apskati, JavaScript valodas vēstures, īpašību un animācijas iespēju detalizētu aprakstu, kā arī tiek apskatītas dažādas JavaScript animācijas bibliotēkas un analizēta to dokumentācija. Otrā nodaļa veltīta apskatīto bibliotēku salīdzināšanas plāna izstrādei, lai to izdarītu ir apskatīti citu autoru veiktie pētījumi un tiek definēti salīdzināšanas kritēriji. Trešā nodaļa satur detalizētu animācijas bibliotēku salīdzinošo analīzi pēc definētajiem salīdzināšanas kritērijiem. Ceturtajā nodaļā tiek izstrādātas tīmekļa vietnes ar 1000 un 3000 elementiem, kuri tiek animēti ar katru no bibliotēkām 2 veidos, kā arī tās tiek salīdzinātas pēc definētā veiktspējas kritērija. Piektajā nodaļā tiek salīdzināti iegūtie rezultāti ar citu autoru veiktā pētījuma rezultātiem. Darbs sastāv no 55 lpp. teksta, 11 tabulām, 11 attēliem un 52 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi JavaScript, animācija, tīmeklis, Anime.js, Velocity.js, GSAP
Atslēgas vārdi angļu valodā JavaScript, animation, web, Anime.js, Velocity.js, GSAP
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 15:44:09