Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālās banku darbības attīstības faktoru ietekmes novērtējums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Development Factors of Digital Banking in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Jana Eriņa
Anotācija : Šajā darbā tiek pētīti faktori, kas ietekmē digitālo banku ieviešanu Latvijā. Pētījums apvieno ekspertu intervijas un aptaujas analīzi, lai iegūtu vērtīgu ieskatu. Galvenie faktori, kas identificēti ekspertu intervijās, ir tehnoloģiju pieejamība, digitālā infrastruktūra, atbilstība normatīvajiem aktiem, klientu vēlmem un digitālā pratība. Aptaujas analīze sniedz kvantitatīvus datus, kas atbalsta un paplašina konstatējumus. Pētījumā uzsvērta progresīvas tehnoloģiskās infrastruktūra, tiesiskā regulējuma, kultūras un sociālo preferenču un digitālās pratības nozīme digitālo banku vadīšanā. Šī pētījuma praktiskā ietekme uz fintech nozari Latvijā ietver stratēģijas adopcijas veicināšanas, piemēram, ieguldījumus infrastruktūrā, digitālās pratības programmu nodrošināšanu un pakalpojumu saskaņošanu ar kultūras vēlmēm. Kopumā šis pētījums veicina digitālo banku attīstību Latvijā un veicina digitālo finanšu risinājumu ieviešanu
Atslēgas vārdi Digital banking, online banking, fintech
Atslēgas vārdi angļu valodā This thesis investigates the factors influencing the adoption of digital banking in Latvia. The research combines expert interviews and survey analysis to gain valuable insights. Key factors identified through expert interviews include technology availability, digital infrastructure, regulatory compliance, customer preferences, and digital literacy. The survey analysis provides quantitative data that supports and expands upon these findings. The study emphasizes the importance of advanced techno
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 15:29:07