Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Personāla vadīšanas modeļa izveide mazajiem un vidējiem specializētās mazumtirdzniecības uzņēmumiem
Nosaukums angļu valodā Development of Personnel Management Model for Small and Medium-Sized Specialized Retail Companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Irēna Vaivode
Anotācija Maģistra darba autors: Raivis Ostapko Maģistra vadītājs: Dr. oec., asoc. prof. Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba nosaukums: Personāla vadīšanas modeļa izveide mazajiem un vidējiem specializētās mazumtirdzniecības uzņēmumiem Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 80 lappuses, tas ietver 9 tabulas, 37 attēlus, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 43 avotiem angļu valodā un 2 avotiem latviešu valodā. Darbam ir viens pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījuma gaitā, izmantojot faktoru analīzi, tika identificēti svarīgākie personāla vadīšanu ietekmējošie faktori mazos un vidējos specializētas mazumtirdzniecības uzņēmumos. Ar aprakstošās analīzes palīdzību tika analizētas būtiskākās respondentu atbildes, kas apstiprināja mazumtirdzniecības nozares specifiku. Pētījuma rezultāti apstiprināja izvirzīto hipotēzi. Tika izstrādāts matemātiskais personāla vadīšanas modelis maziem un vidējiem specializētas mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ostapko R. (2023). Personāla vadīšanas modeļa izveide mazajiem un vidējiem specializētās mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Maģistra darbs. Rīga: RTU Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 80 lpp.
Atslēgas vārdi personāla vadīšanas modelis, personāla vadīšana, mazumtirdzniecības nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel management model, personnel management, retail industry
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 15:28:13