Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Tiešsaistes teksta ievades ģeneratīvās mākslas rīku salīdzināšana un analīze
Nosaukums angļu valodā Online Text Prompt Generative Art Tool Comparison and Analysis
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Vita Šakele
Recenzents Mārcis Priedītis
Anotācija Risinājumi, kas ir balstīti mākslīgajā intelektā, paliek aizvien pieejamāki ikdienas lietotājam. Starp tiem, ģeneratīvās mākslas rīki ir guvuši nozīmīgu ieinteresētību, kas ir sekmējies ar plašu risinājumu klāstu. Bakalaura darba ietvaros ir veikta šo rīku analīze un salīdzinājums, lai noskaidrotu noteiktām lietotāju grupām piemērotākos tiešsaistes vidē izmantojamos risinājumus, kas sekmētu noteiktu pielietojuma mērķu sasniegšanu. Darbā ir analizēti informācijas avoti un, vadoties no iegūtās informācijas, aprakstīta tiešsaistes teksta ievades ģeneratīvās mākslas rīku vieta mākslīgā intelekta un tā apakšklašu kontekstā, kā arī izskatīti divi no visbiežāk pielietotajiem modeļiem, ko implementē vizuālas mākslas ģenerēšanas rīkos. Ir veikta analizējamo un salīdzināmo rīku atlase – izvēles pamatojums, rīku funkcionalitātes un iespēju raksturojums, risinājumu pamatdatu apkopojums un salīdzinājums. Bakalaura darba autores realizētā salīdzinājuma lietderības pamatojums izriet no trīs esošo salīdzinājumu analīzes un to nepilnību identificēšanas, kā arī tendenču, kas ir saistītas ar mākslīgajā intelektā balstītu ģeneratīvās mākslas rīku pielietojumu, novērojumiem. Salīdzinājuma izpildes nolūkos, ir definēti trīs izmantošanas scenāriji un kritēriji, kas ietekmē scenārijiem izvirzīto mērķu sasniegšanu. Ir raksturots un vizualizēts attēlu ģenerēšanas, kā arī kritēriju mērījumu un to tiem izrietošo novērtējumu iegūšanas process. Bakalaura darba noslēgumā rekomendācijas, kas balstās uz kritēriju svērto summu vērtībām, par piemērotākajiem rīkiem izmantošanas scenārijos izvirzīto mērķu sasniegšanai, ir formulētas un pārbaudītas atkārtotu kritēriju novērtējumu ieguves ceļā. Darbs satur 88 lappuses, 13 attēlus, 14 tabulas un 51 informācijas avotu. Darbam ir 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi ĢENERATĪVĀ MĀKSLA, MI MĀKSLA, TEKSTS-PAR-ATTĒLU RĪKI, ATTĒLU ĢENERĒŠANA, KVANTITATĪVA ESTĒTIKAS NOVĒRTĒŠANA, IZMANTOŠANAS SCENĀRIJI
Atslēgas vārdi angļu valodā GENERATIVE ART, AI ART, TEXT-TO-IMAGE TOOLS, IMAGE GENERATION, QUANTITATIVE EVALUATION OF AESTHETICS, USAGE SCENARIOS
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 15:22:58