Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums F# valodas analīze paralēlās un asinhronās programmēšanas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Analysis of the F# Language in the Context of Parallel and Asynchronous Programming
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Pāvels Rusakovs
Recenzents Oļegs Gorbiks
Anotācija Darba tips: 1.tips, moderno risinājumu izpēte. Šajā darbā tiek apskatīta F# valodas analīze paralēlās un asinhronās programmēšanas kontekstā. Analītiskajā daļā tiek aplūkota funkcionālā programmēšana. Turklāt tiek aplūkota F# valoda un tās īpašības asinhronajā programmēšanā, un tiek izskatītas dažādas asinhronās funkcijas un to ieviešana. Kā arī tiek apskatīta paralēlisma ieviešana. Tiek apskatīta asinhronā programmēšana un tās salīdzinājums ar sinhrono programmēšanu. Kā arī tiek izskatīti procesu un pavedienu salīdzinājumi. Kā arī tiek apskatīta paralēlā programmēšana un laiksakritība, turklāt tiek izskatīti daži piemēri paralēlisma ieviešanai F# valodā. Darbā piedāvāta praktiskā pieeja, kur tiek izstrādātas 3 programmas F# valodā izmantojot paralēlo un asinhrono programmēšanu. Kā arī 3 identiskas programmas tiek izstrādātas C# valodā. Izstrādātajām programmām tiek noteikts izpildes laiks un atmiņas lietojums, kas tiek apkopots tabulās. Darbā izpildīta risinājuma pārbaude. Tiek salīdzināti iegūtie rezultāti no praktiskās daļas. Tiek izvērtēts F# iespējas šajās konteksta jomās un F# tiek salīdzināta ar C# valodu un tiek veikti secinājumi. Kā arī tiek sniegti ieteikumi par valodu un kontekstu izmantošanu. Bakalaura darbs satur 48 lappuses, 21 attēlu un 11 tabulas. Tika izmantoti 11 informācijas avoti. Darbam ir 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi F#, C#, programmēšana, asinhronā programmēšana, paralēlā programmēšana, pavediens.
Atslēgas vārdi angļu valodā F#, C#, programming, asynchronous programming, parallel programming, thread.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 14:38:37