Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Interaktīvās lietotnes izstrāde matemātikas apmācībai
Nosaukums angļu valodā Development of an Interactive Application for Teaching Mathematics
Struktūrvienība 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Mihails Kovaļovs
Recenzents Artjoms Supoņenkovs
Anotācija Interaktīvas lietotnes mācību procesā kļūst arvien populārākas un tās realizācija specifiskai mācību nozarei dotu iespēju skolēniem labāk apgūt mācību materiālus. Mācoties matemātiku bez vizuāla atspoguļojuma, neizprotot teoriju un matemātiskos jēdzienus rezultātā ir apgrūtināti apgūt mācības. Realizējot lietotni, kura spētu attēlot un paskaidrot dažādas mācību vielas skolēniem uzlabotos mācību rezultāti. Lietotnes iespējams padarītu mācību apguvi sasaistošāku un interesantāku. Interaktīvās lietotnes funkcijas ietvertu sevī objektu simulācijas un teorijas vizualizāciju. Kā arī mācību materiāla izmantošana un pieejamība būtu ērti izmantojama katram skolēnam. Darba mērķis ir izstrādāt interaktīvu lietotni, kura palīdz skolēniem apgūt ģeometriju 10. klases līmenim. Bakalaura darba sastāv no teorētiskās daļas, praktiskās daļas, pētījumu un salīdzinājumu daļas. Darbā tiek apskatīta interaktīvās lietotnes priekšrocības un trūkumi, kā arī tās iespējas uzlabot mācīšanās procesu. Apstrādājot informācijas avotus tika izanalizētas piemērotākās metodes un atrasti uzdevumi lietotnes realizācijai. Darba praktiskajā daļa tika aprakstīta interaktīvas lietotnes realizācija un izmantotie rīki. Pētījuma un salīdzinājuma daļā tika veikts pētījums lietotnes efektivitātes novērtējumam un veikta aptauja par tās darbību. Pēc pētījuma veikts salīdzinājums ar esošajiem risinājumiem. Rezultātu un secinājumu daļa tika apkopota un definēti rezultāti, kā arī veikti secinājumi par darbā paveikto. Bakalaura darbs apjoms ir 50 lappuses, izmantoto informācijas avotu skaits ir 34, attēlu skaits ir 21, tabulu skaits ir 5 un pielikumu skaits ir 2.
Atslēgas vārdi INTERAKTĪVA LIETOTNE, VIZUALIZĀCIJA, MATEMĀTIKA
Atslēgas vārdi angļu valodā INTERACTIVE APP, VISUALIZATION, MATH
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 12:23:41