Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Aspektorientētās programmēšanas atbalsta izpēte Spring AOP satvarā
Nosaukums angļu valodā Research on Support of Aspect-Oriented Programming in Spring AOP Framework
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Pāvels Rusakovs
Recenzents Marina Pabērze
Anotācija Bakalaura darba tips ir 1. tips: moderno risinājumu izpēte. Bakalaura darba atslēgvārdi: AOP, Spring, objektu-aizstājēja mehānisms, šķērss-cauras bažas, Java. Bakalaura darbā tiek apskatīts viens no populārākiem šķērss-cauras bažu risināšanas veidiem – aspektorientētās programmēšanas metodoloģija. Šī darba mērķis ir izpētīt AOP metodoloģiju un tas eksistējošu risinājumu šķērss-cauras bažas realizēšanai - Spring AOP satvaru, lai izmantotu to reālas pasaules uzdevumu risināšanai, lai noskaidrotu tas stipras un vājas vietas, kā arī tas ierobežojumus. Darba ietvaros bija izveidoti testpiemēri visām Spring AOP satvarā piedāvātajām funkcionalitātēm, kā arī bija izmantoti principu piespiestas izpildes projektēšanas šablons un Spring Security satvars, kurš patstāvīgi realizē drošības šķērss-cauras bažas. Rezultātā bija secināts, ka Spring AOP satvars ir vāja aspektorientētās programmēšanas metodoloģijas realizācija. Bakalaura darba apjoms ir 80 lappuses. Darbā ir 19 attēli, 10 tabulas, 2 pielikumi un 12 izmantoti informācijas avoti.
Atslēgas vārdi AOP, Spring, objektu-aizstājēja mehānisms, šķērss-cauras bažas, Java
Atslēgas vārdi angļu valodā AOP, Spring, proxying mechanism, crosscutting concerns, Java
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 11:58:49