Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Kravu pārvadājumu plūsmu prognozēšana Latvijā, Lietuva un Igaunijā pa transporta veidiem.
Nosaukums angļu valodā Forecasting of Freight Traffic Flows in Latvia, Lithuania and Estonia By Type of Transport.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Emma Šidlovska
Recenzents Sergejs Bratarčuks
Anotācija Maģistra darba ar nosaukumu “Kravu pārvadājumu prognozēšana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pa transporta veidiem” mērķis ir noskaidrot prognozēšanas iespējas kravu pārvadājumu apjomiem no esošiem datiem, lai izveidotu prognozi un nākamo laika periodu. Darba ietvaros tika pētīti Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kravu pārvadājumu apjomi pa transporta veidiem no publiski pieejams EUROSTAT datu bāzes. Dati liecina par to, ka dažiem transporta veidiem kravu pārvadājumu apjomi samazinājās. Līdz ar to bija izlemts noskaidrot transporta nozares nākotnes perspektīvas un kravu pārvadājumu apjomu prognozēšanas iespējas no esošiem datiem. Darbs sastāv no divām nodaļām. Pirmajā nodaļā tika izskatīti laika rindu (dinamikas rindu) teorijas pamati. Tika aprakstītas laika rindu komponentes (trends, sezonas un gadījuma komponentes) un aplūkots kā noteikt sezonas komponenti. Tika parādīts uz piemēriem, kā veikt laika rindu (dinamikas rindu) analīzi un prognozi, izmantojot aditīvo modeli un kā veikt laika rindu (dinamikas rindu) analīzi un prognozi, izmantojot multiplikatīvo modeli. Tika apskatītas korelācijas būtība un autokorelācijas metode, ka arī lineārās regresijas metode. Otrajā nodaļā, tika veikta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kravu pārvadājumu apjomu analīze pa transporta veidiem, izmantojot aditīvo vai multiplikatīvo modeli. Sezonas komponentes tika aprēķinātas, izmantojot sezonālā vidējā rādītāja metodi. Trendi tika aprēķināts izmantojot slīdošā vidējā metodi. Sezonalitātes eksistēšana un sezonas ilgums tika pārbaudīts ar autokorelācijas metodi. Pēc iegūtajiem rezultātiem tika secināts, ka ne visiem datiem piemīt sezonalitāte ar sezonas ilgumu viens gads un ne visus apjomus ir iespējams prognozēt, pat veicot korekciju uz sezonas komponenti. Priekšlikums ir turpināt šī darba ietvaros veikto pētījumu. Darba apjoms ir 153 lapa. Darbā ir 22 formulas, 13 tabulas, 159 attēli un 11 pielikumi.
Atslēgas vārdi Kravu pārvadājumu prognozēšana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pa transporta veidiem
Atslēgas vārdi angļu valodā Forecasting of freight traffic flows in Latvia, Lithuania and Estonia by type of transport
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 09:08:18