Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Spekulatīvās tirdzniecības stratēģijas efektivitātes novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Evaluating the efficiency of a speculative trading strategy
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Boriss Siliverstovs
Anotācija Darba autors: Alise Žeikare Darba tēma: Spekulatīvās tirdzniecības stratēģijas efektivitātes novērtēšana Kvalifikācijas darba mērķis: Novērtēt spekulatīvās tirdzniecības stratēģijas efektivitāti Uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1. izprast tirdzniecības stratēģiju izveidošanas pamatprincipus; 2. izstrādāt spekulatīvās tirdzniecības stratēģijas; 3. novērtēt izstrādāto spekulatīvo tirdzniecības stratēģiju efektivitāti. Pētījums sastāv no piecām nodaļām, pirmajās trīs ir sniegts teorētiskais pārskats par finanšu tirgiem, ieguldījumu instrumentiem un investoru tipiskākajām izmantotajām tirdzniecības stratēģijām. Noslēdzošās divas nodaļas ir balstītas uz bakalaura darba praktisko daļu, kas ietver stratēģijas izstrādi un tās efektivitātes novērtēšanu. Bakalaura darbs ir vērsts uz tirdzniecības stratēģiju izstrādi un analīzi finanšu tirgos. Pētījuma praktiskajā daļā ir izstrādātas un pētītas trīs tirdzniecības stratēģijas: • uz gadījuma skaitļiem balstīta tirdzniecības stratēģija; • SVC mašīnmācības tirdzniecības stratēģija; • neironu tīklu tirdzniecības stratēģija. Tirdzniecības stratēģiju empīriskie rezultāti ir apkopoti tabulās un analizēti saistībā ar to efektivitāti. Analīze ņem vērā dažādus riskus, spēju pielāgoties tirgus kustībām un vispārīgo stratēģijas veiktspēju. Šie rezultāti sniedz ieskatu katras stratēģijas efektivitātē un rentabilitātē. Darba noslēgumā izteiktie secinājumi ir balstīti uz vispiemērotākās tirdzniecības stratēģijas noteikšanu, pamatojoties uz empīriskajiem rezultātiem un analīzi. Bakalaura darbs sastāv no 111 lappusēm, 6 tabulām, 40 attēliem un 10 pielikumiem. Darba gaitā izmantoti 64 informācijas avoti. Atslēgas vārdi: tirdzniecības stratēģija, finanšu tirgi, efektivitāte, ienesīgums, empīriskie rādītāji.
Atslēgas vārdi tirdzniecības stratēģija, finanšu tirgi, efektivitāte, ienesīgums, empīriskie rādītāji
Atslēgas vārdi angļu valodā trading strategy, financial markets, efficiency, profitability, empirical indicators
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2023 23:31:06