Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ilgtspējības pārvaldības izmaksu uzskaites koncepcija starptautisko uzņēmumu grupā”
Nosaukums angļu valodā “The Concept of Sustainability Costs Accounting in Multinational Enterprises”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents Māris Jurušs
Anotācija Maģistra darba tēma “Ilgtspējības pārvaldības izmaksu uzskaites koncepcija starptautsiko uzņēmumu grupā” ir aktuāla ņemot vērā pievērsto uzmanību ilgtspējas politikai, kur kā galvenais instruments ir jaunu vides nodokļu ieviešana. ES izaicinājums ir novērst emisiju pārvirzi uz 3. valstīm, izvairoties no vides nodokļiem, kas netieši rada draudus uzņēmuma ienākuma nodokļu ieņēmumu samazinājumam. Ņemot vērā, ka starptautisku uzņēmumu grupu struktūrvienības ir izvietotas globāli, lielākie nodokļu riski pastāv tieši starptautisku uzņēmumu grupās, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt ilgtspējības pārvaldības izmaksu uzskaites un kontroles koncepciju starptautisku uzņēmumu grupām, kas sniedz iespēju nodokļu administrācijām monitorēt un identificēt šādus riskus. Maģistra darba pētījuma objekts ir ar ilgtspējības pārvaldību saistītie nodokļu riski saistītu uzņēmumu grupā un priekšmets ir ilgtspējības pārvaldības izmaksas, t.sk. vides nodokļi. Pētījuma mērķis ir izpētīt valsts ilgtspējības politikas ietekmi uz SUG izvietojuma stratēģiju, lai iestrādātu ilgtspējības pārvaldības izmaksu monitoringu transfertcenu dokumentācijā, novēršot vides nodokļu pārnešanu SUG ietvaros. Lai sasniegtu maģistra darbā noteikto mērķi, tika veikti šādi galvenie uzdevumi – apskatīti ES ilgtspējības pārvaldības mērķi un fiskālie instrumenti to veicināšanai, lai identificētu ilgtspējības politikas mērķus un rīkus, identificēti būtiskākie nodokļu riski, kas rodas ilgtspējības pārvaldības īstenošanā, apskatīti vides pārvaldības izmaksu uzskaites koncepcijas teorētiskie pamati identificējot saistītu uzņēmumu grupu plānošanas un stratēģiju nodokļu riskus un izstrādāta koncepcija transfertcenu dokumentācijas pilnveidošanai, lai identificētu vides nodokļu risku īstenošanos, kā arī tika veikts darba autores izstrādātās ilgtspējības pārvaldības izmaksu uzskaites koncepcijas ietekmes novērtējums īstenojot praktiskās situācijas modelēšanu koncepcijas piemērošanā, kā arī noteikta šādas koncepcijas atbilstība starptautiski atzītiem standartiem. Darba praktiskā vērtība ir temata – ilgtspējības politikas risku novērtējums saistīto uzņēmumu grupas darbības īstenošanā, kas ir būtiski ne tikai ES dalībvalstu nodokļu administrēšanas iestādēm, vēršot uzmanību uz nepieciešamību izstrādāt efektīvu vides nodokļu risku novērtējuma koncepciju, lai savlaicīgi identificētu un novērstu risku īstenošanos, bet arī SUG, lai veicinātu godīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības veikšanu, kas vienlaicīgi ir saskaņā ar ES ilgtspējības mērķiem. Darbs sastāv no 3 daļām, 7 attēliem, 16 tabulām un 1 pielikuma. Darba kopējais apjoms ir 72 lapaspuses bez pielikumiem.
Atslēgas vārdi Ilgtspējības pārvaldība starptautisko uzņēmumu grupā
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability in multinational enterprises
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2023 22:57:27