Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darbinieku novērtēšanas metodes izstrāde hibrīda darba modelī
Nosaukums angļu valodā Development of Employee Evaluation Method in Hybrid Work Model
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Noslēguma darba autors: Dace Baltiņa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. profesore Elīna Gaile-Sarkane Noslēguma darba temats: Darbinieku novērtēšanas metodes izstrāde hibrīda darba modelī Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 5 avoti latviešu un 27 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Maģistra darba pētījuma pirmajā daļā veikta literatūras avotu analīze un noskaidrotas līdz šim izmantotās darbinieku novērtēšanas metodes, gan arī tas, kā tās mūsdienās tiek izmantotas digitālajā vidē, noskaidroti ieguvumi un izaicinājumi hibrīda darba modeļa lietošanā. Pētījuma empīriskajā daļā veiktas ekspertu intervijas, kā arī izstrādāta aptaujas anketa un nodota respondentiem. Pēc iegūto datu analīzes darba autore secina, ka izvirzītā hipotēze nav apstiprinājusies, taču, neskatoties uz to, tiek atklātas citas uzlabojumu iespējas darbinieku novērtēšanas procesā un tiek izstrādāts plāns interviju asistenta rīka ieviešanai, kurš uzlabotu darbinieku novērtēšanas procesa veikšanu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Baltiņa D. (2023) Darbinieku novērtēšanas metodes izstrāde hibrīda darba modelī Maģistra darbs/ D.Baltiņa, E. Gaile-Sarkane.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 82lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku novērtēšana,darbinieku snieguma novertēšana, hibrīda darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee evaluation, employee performance evaluation, hybrid work
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2023 22:30:26