Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Pacientu plūsmas simulācijā bāzētā analīze slimnīcā
Nosaukums angļu valodā Simulation-based Analysis of Patients Pathways at a Hospital
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Jūlija Petuhova
Recenzents Oļesja Večerinska
Anotācija Veselības aprūpes joma saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, kuri ietekmē medicīnas iestāžu funkcionalitāti: medicīniskā personāla trūkums, pacientu plūsmu palielināšana, pacientu apmierinātības līmenis, resursu ierobežotība. Šo problēmu pilnīga novēršana nav realizējama nozares sarežģītības un dinamisma dēļ, bet ir iespējams izpētīt izaicinājumu būtību, veicot slimnīcu procesu simulācijā bāzēto analīzi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt pacientu plūsmas efektivitāti slimnīcā, pielietojot simulācijas tehnoloģiju. Lai sasniegtu mērķi, tika izpētīti literatūras avoti par simulācijas tehnoloģijām un to pielietojumu, analizēti līdzīgie risinājumi, apskatītas Latvijas slimnīcu sistēmas un to izaicinājumi, aprakstīta pētāmās slimnīcas sistēma un tās “kritiskais” punkts – uzņemšanas nodaļa. Balstoties uz uzņemšanas nodaļas procesu aprakstu, ar Arena simulācijas programmatūras palīdzību tika izveidots simulācijas modelis. Modelī tika iekļauti savāktie no pētāmās slimnīcas dati par pacientu plūsmām uzņemšanas nodaļā viena mēneša garumā diennakts laikā un laika posmā no 9:00 līdz 17:00. Izpētot uzņemšanas nodaļas procesus simulācijas modelī, tika definēti galvenie faktori, kuri ietekmē nodaļas funkcionalitāti – pacientu gaidīšanas laiki rindā un medicīniskā personāla noslodze. Simulācijas modeļa rezultātu uzlabošanai tika paveikti trīs eksperimenti, mainot medicīniskā personāla skaitu. Vislabākie rezultāti tika saņemti, nomainot visa medicīniskā personāla skaitu uzņemšanas nodaļā no 1 uz 2. Ar jauniem parametriem tika samazināts gan pacientu gaidīšanas laiks rindā, gan medicīniskā personāla noslodze. Balstoties uz eksperimentālā pētījuma rezultātiem, tika izstrādātas un piedāvātas slimnīcai rekomendācijas pacientu plūsmu efektivitātes paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi pacientu plūsmas, slimnīca, simulācijas tehnoloģija, modelēšanas tehnoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā patient flows, hospital, simulation technology, modelling technology
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2023 14:11:06