Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apgrozāmo aktīvu pārvaldīšanas pilnveidošanas projekts pārtikas ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for Improvement of Working Capital Management in a Food Production Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Guna Ciemleja
Recenzents Sandra Bāliņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Paulis Ernests Lauznis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr. oec. Guna Ciemleja. Bakalaura darba temats: Apgrozāmo aktīvu pārvaldīšanas pilnveidošanas projekts pārtikas ražošanas uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 31 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu un 18 avoti .angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Autors izstrādāja risinājumus uzņēmuma kredītpolitikas ieviešanai un krājumu pārvaldības sistēmas ieviešanai. Tika izstrādāti kredītpolitikas noteikumi, atliktā maksājuma izvērtējums un debitoru grupēšanas kritēriji. Kā atbilstošākā sistēma SIA “KALVE Coffee” krājumu pārvaldībai tika izvēlēta “Horizon”. Autors noteica sistēmas ieviešanas ieguvumus, izmaksas un aprakstīja krājumu pārvaldības procesu, izmantojot “Horizon” sistēmu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lauznis, P. E., Ciemleja, G. (2023). Apgrozāmo aktīvu pārvaldīšanas pilnveidošanas projekts pārtikas ražošanas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 73 lpp. Atslēgas vārdi: Apgrozāmie aktīvi, krājumi, debitori, kredītpolitika.
Atslēgas vārdi Apgrozāmie aktīvi, krājumi, debitori, kredītpolitika.
Atslēgas vārdi angļu valodā Current assets, inventory, debtors, credit policies.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2023 10:01:09