Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides risku mazināšana VAS “Latvijas dzelzceļš” sliežu ceļa montieriem
Nosaukums angļu valodā Reduction of work environment risks for SJSC “Latvijas dzelzceļš” track fitter
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jeļena Pundure
Recenzents Ēriks Kamergrauzis
Anotācija Bakalaura darba autore: Juliāna Juhno Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec.,ass.profesore Jeļena Pundure Bakalaura darba tēma: “Darba vides risku samazināšana VAS “Latvijas dzelzceļš” sliežu ceļa montierim” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 67 lappusēm (bez pielikumiem). Bakalaura darbs satur 20 attēlus, 4 tabulas un 1 pielikumu. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 37 informācijas avoti. Galvenie bakalaura darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba autore izvirzīja mērķi izpētīt riska faktorus, kas ir saistīti ar sliežu ceļa montiera profesiju, un izstrādāt ieteikumus, kā tos samazināt. Teorētiskajā daļā tika sniegta informācija par darba aizsardzības sistēmām Latvijas Republikā un citās valstīs, tika analizēta nelaimes gadījumu statistika darba vietās 2021. gadā, apskatīti visbiežāk sastopamie riska faktori darba vietās, kā arī aprakstīta stresa ietekme uz cilvēkiem un ergonomikas nozīme darba vietās. Analītiskajā daļā tika apkopota informācija par VAS “Latvijas dzelzceļš” koncernu un tā darba aizsardzības sistēmu, kā arī par sliežu ceļa montieru profesijas raksturu. Praktiskajā daļā tika apkopota informācija par sliežu ceļa montiera pienākumiem un riskiem, kas saistīti ar darba vidi, kā arī analizēta nelaimes gadījumu statistika koncernā 2021. gadā, apkopoti aptaujas anketas rezultāti un izstrādāti pasākumi, kuri palīdzēs samazināt sliežu ceļa montieru darba vides riskus. Pasākumi ietver gan organizatoriskus, gan ergonomiskus un drošības pasākumus, kā arī pasākumus, kuri palīdzēs mazināt veselības traucējumu riskus
Atslēgas vārdi LDz; risku mazināšana; dzelzceļš; sliežu ceļu montieris
Atslēgas vārdi angļu valodā VAS "Latvijas dzelzceļš""; track fitter;
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2023 09:41:56