Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Digitālās humanitārās zinātnes
Nosaukums Digitalizācijas iniciatīvas studentu līdzdalības veicināšanai un studiju kvalitātes uzlabošanai Latvijas Universitātē un partneraugstskolās
Nosaukums angļu valodā Initiatives for Digitalization Involving Student Participation and Improvement of Study Quality at the University of Latvia and Partner Universities
Struktūrvienība 23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Hramova
Recenzents Sintija Petroviča
Anotācija Vienlaikus ar digitālo tehnoloģiju pieaugumu globalizētā vidē arvien lielāka nozīme ir efektīviem Digitālās kompetences (DigComp) kursiem. Tomēr to kvalitātes nodrošināšana sagādā ievērojamus izaicinājumus, jo trūkst visaptverošu novērtēšanas instrumentu, kas balstās uz uzticamiem datiem. Šī pētījuma mērķis ir risināt šo problēmu, izstrādājot datu balstītu rīku, kas var uzlabot DigComp kursu kvalitāti, veicināt studentu izpratni un prasmes šajā jomā, kā arī aprīkot ar darba tirgum svarīgām prasmēm. Maģistra darbs “Digitalizācijas iniciatīvas studentu līdzdalības veicināšanai un studiju kvalitātes uzlabošanai Latvijas Universitātē un partneraugstskolās” piedāvā visaptverošu izpēti par to, kā datu analītika var tikt izmantota, lai uzlabotu DigComp kursu izglītības efektivitāti Latvijā. Darba centrā ir inovatīva rīka konceptualizācija un izstrāde, kas izmanto datu ieguves rezultātus, lai nepārtraukti uzlabotu kursu kvalitāti un nodrošinātu precīzas uzlabošanas iespējas. Šis rīks izmantos esošos datus par studentu un docētāju atsauksmēm, lai objektīvi novērtētu kursu kvalitāti un sniegtu ieteikumus uzlabojumiem. Rīka izstrādes procesā tiks rūpīgi izpētīta DigComp konceptuālā pamatstruktūra un izmantotas datu analīzes tehnoloģijas, lai izstrādātu rīku. Rezultātā iegūtais rīks būs potenciāls izmantošanai docētājiem un iestādēm, kas piedāvā DigComp kursus. Tas ļaus uzlabot kursu kvalitāti, uzlabot studentu rezultātus un labāk apmierināt mācību procesa dalībnieku vajadzības digitālajā laikmetā. Pētījuma datu balstītā pieeja sniegs ieguldījumu esošajā literatūrā par digitālo kompetenci izglītībā un piedāvās praktiskas risinājumus reālās izglītības problēmās.
Atslēgas vārdi digitālā kompetence, DigComp studiju kursi, datu balstīts rīks, kursu kvalitāte, izglītība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital competence, DigComp Courses, Data-driven tool, Course quality, Education.
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2023 08:46:09