Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Digitālās humanitārās zinātnes
Nosaukums Krievijas kultūras aktuālā konteksta analīze: tematiskā modelēšana valsts apstiprināto dotāciju pieteikumu izpētē
Nosaukums angļu valodā Analyzing Russia’s Cultural Agenda by Topic Modeling for State-Approved Grant Applications
Struktūrvienība 23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Uldis Sukovskis
Anotācija Pētījums sniedz ieskatu par pašreizējā režīma hegemoniskajām praksēm, leģitimizējot savu varu un īstenojot kontroli pār attiecīgo nozari, īpaši attiecībā uz valsts budžeta apriti fonda ietvaros un reģionālajām pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām. Turklāt tas izgaismo veidus, kā Krievijas pilsoņi netīšām kļūst par kara līdzdalībniekiem vai piedalās Ukrainas identitātes izdzēšanā, pārkvalificējot bērnus atbilstoši Krievijas standartiem. Atkāpjoties no kritiskās teorijas priekšnoteikumiem un iepazīstinot ar Krievijas pilsoniskās sabiedrības sektora pašreizējo politisko kontekstu, šādu atziņu iegūšanai vērtīga izrādījās tēmu modelēšanas metode darba kārtības analīzei. Darbs iekļaujas starpdisciplinārā digitālās humanitāro zinātņu un kultūras studiju jomā. Darba teorētiskajā daļā tiek aplūkoti ideoloģijas un hegemonijas jēdzieni, lai tālāk tos novērotu Krievijas pilsoniskās sabiedrības sektora pašreizējā politiskajā kontekstā un tā pārstāvju iniciētajos kultūras projektos. Analītiskajā daļā sniegts pārskats par darba kārtības analīzes pieejām un LDA tēmu modelēšanas funkcionālajiem aspektiem. Praktiskajā daļā sniegta informācija par PGF korpusa dienaskārtības analīzes rezultātiem un novērojumi par atšķirībām starp pirmskara un kara laika subkorporiem. Diskusijā autors interpretē rezultātus un iekļauj tos plašākā Krievijas ideoloģiskās politikas kontekstā. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, diskusijas un secinājumiem, kā arī literatūras saraksta un astoņiem pielikumiem. Darba apjoms ir 62 lappuses, neskaitot pielikumus; 16 attēli un 2 tabulas; literatūras sarakstā ir 96 avoti.
Atslēgas vārdi Tematiskā modelēšana, Darba kārtības analīze, Kritiskās kultūras studijas, Prezidenta Dotāciju Fonds, Pilna mēroga iebrukums Ukrainā
Atslēgas vārdi angļu valodā Topic Modeling, Agenda Analysis, Critical Culture Studies, Presidential Grants Foundation, Full-scale Invasion of Ukraine
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2023 21:57:59