Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums IoT tikla prototipa izstrādāšana gaisa piesārņojuma uzraudzībai transporta līdzekļu piekļuves ierobežošanai paaugstināta gaisa piesārņojumā teritorijās
Nosaukums angļu valodā Development of an IoT Network Prototype for Limiting the Access of Vehicles in Areas with Increased Air Pollution
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Antons Patļins
Recenzents Olga Kotova
Anotācija Gaisa kvalitātes kontrole mūsdienās ir ļoti svarīga un nepieciešama ikdienas dzīvē, jo vairumā tā tiek izmantota, lai nodrošinātu dabas un cilvēku veselību. Piemēram, noteikt gaisa kvalitāti vietās, kur ir liela cilvēku plūsma, tas dod iespēju kontrolēt un uzlabot to. Darba mērķis ir Izstrādāt IoT (The Internet of Things) tīkla prototipu gaisa piesārņojuma uzraudzībai transporta līdzekļu piekļuves ierobežošanai paaugstinātā gaisa piesārņojumā teritorijās. Darba uzdevumi ir analizējot pieejamo informāciju, pamatoti noteikt gaisa piesārņojuma kritērijus un to vērtības, dažādām teritoriju grupām, pie kuriem ir nepieciešamā transporta līdzekļu piekļuves ierobežošana. Darbā tiek analizēta un pētīta transporta ilgtspēja un tās ietekme uz cilvēka un apkārtējās vides stāvokli. Noteikti gaisa kvalitātes problēmas gaisa piesārņojuma kritēriju noteikšanai. Iegūtie kritēriji nosaka nepieciešamo sensoru moduļu klāstu, lai pilnā mērā noteikt gaisa piesārņojumus. Veikta pamatota sensoru izvēle gaisa piesārņojuma (CO2, PM0.1, PM1, PM2.5 un PM10) uzraudzībai un uz tā pamata izstrādāts IoT (The Internet of Things) tīkla prototips transporta līdzekļu piekļuves ierobežošanai paaugstinātā gaisa piesārņojuma teritorijās. Darba nobeigumā ir sniegti rezultāti par gaisa piesārņoju mērījumu un kontroles pielietojumu dzīvē, apkopoti rezultāti par eksperimentālo daļu, kas tika savākti Rīgas tirdzniecību centru un veikalu stāvvietās – Alfa, Domina, Sāga un Lidl. Dati tika savākti CO2, PM0.1, PM1, PM2.5 un PM10 piesārņojumiem. Salīdzināti rezultāti, to iemesli un iespējamā ietekme uz cilvēka veselību. Nobeigumā tiek secināts par iespējamo attīstību gaisa kvalitātes uzlabošanu un kontroli., izmantojot izveidoto prototipu.
Atslēgas vārdi IoT, gaisa pisārņojums, Arduino, transports, izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā IoT, Air quality, Arduino, transport, development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2023 20:15:16