Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Digitālās humanitārās zinātnes
Nosaukums E-mācību materiālu izmantošanas ietekme uz studentu akadēmiskajiem sasniegumiem
Nosaukums angļu valodā The Impact of using e- Learning Materials on Student Academic Performance
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Jānis Kapenieks
Recenzents Agris Ņikitenko
Anotācija Ar augošo e-mācību izplatību tehnoloģiju attīstības un COVID-19 pandēmijas dēļ ir svarīgi saprast, kā e-mācību materiālu izmantošana ietekmē studentu akadēmisko sniegumu. Šī maģistra darba mērķis bija pētīt e-pedagoģijas efektivitāti, analizējot divas datu kopas no dažādām tiešsaistes mācību platformām, kā arī analizējot attiecīgo literatūru. Abas datu kopas ir iegūtas tikai no autores personīgās mācību pieredzes Kalba valodas centrā un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Pirmā datu kopa ietver datus par to studentu akadēmiskajām sekmēm, kuri bija uzņemti kursā angļu valodas medicīniskiem nolūkiem, kas tika piedāvāts, izmantojot Moodle platformu. Šīs datu kopas galvenais mērķis bija izanalizēt visu kursa materiālu klikšķu skaitu, lai novērtētu to nozīmi un piemērotību kursa ietvaros. Rezultāti liecina, ka PowerPoint prezentācijas, video par medicīnas tēmām un interaktīvie materiāli par cilvēka orgāniem un orgānu sistēmām bija visefektīvākie materiāli studentu akadēmisko sasniegumu nodrošināšanai. Otrā datu kopa attiecas uz pētījumu par studentiem, kuri apgūst vispārējās un biznesa angļu valodas kursus platformā MyEnglishLab, mācoties valodas centrā Kalba. Šīs datu kopas galvenais mērķis bija izpētīt saistību starp laiku, ko studenti pavada tiešsaistes platformā, un viņu akadēmiskajiem sasniegumiem. Neparedzēti rezultāti liecina, ka īsāks laiks, kas pavadīts platformā, ne vienmēr nozīmē sliktākus mācību rezultātus. Šiem secinājumiem ir svarīga ietekme uz e-pedagoģiju, un tie uzsver nepieciešamību niansētāk izprast saistību starp mācīšanos tiešsaistē un akadēmiskajiem sasniegumiem. Darbs sastāv no 84 lapaspusēm, 34 attēliem, 8 sadaļām un 8 pielikumiem.
Atslēgas vārdi E-pedagoģija, e-mācības, Moodle, MyEnglishLab, akadēmiskie sasniegumi, mācīšanās vide, Digitālās humanitārās zinātnes
Atslēgas vārdi angļu valodā E-pedagogy, e-learning, Moodle, MyEnglishLab, academic performance, learning environment, Digital Humanities
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2023 19:28:20