Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Mākoņskaitļošanas platformas Azure pakalpojumu veiktspējas salīdzinājums projekta izstrādē
Nosaukums angļu valodā Performance Comparison of Azure Cloud Computing Platform Services in Project Development
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents Mihails Kovaļovs
Anotācija Bakalaura darba tips ir 1. tips: Moderno risinājumu izpēte Bakalaura darbs veltīts Azure mākoņskaitļošanas platformas dažādas integrācijas un automatizācijas pakalpojumus analīzei un salīdzināšanai, kā arī, pamatojoties uz analīzes rezultātiem, ieteikumus izveidei pakalpojumu pamatotai izvēlei projekta izstrādē. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: aplūkot mākoņskaitļošanas platformas Azure darbības principus, kā arī izvelēt integrācijas un automatizācijas pakalpojumus izpētei; izveidot visu nepieciešamo infrastruktūru, lai automātiski uzstādīt lietojumprogrammu mākoņskaitļošana platformā; definēt mākoņa integrācijas un automatizācijas pakalpojumu salīdzināšanas kritērijus; organizēt eksperimentu ar mērķi salīdzināt mākoņu platformas Azure pakalpojumus pēc izvēlētajiem kritērijiem; balstoties uz eksperimenta rezultātiem izveidot ieteikumus integrācijas un automatizācijas pakalpojumu pamatotai izvēlei projekta izstrādē; izpetīt citu autoru rezultātus mākoņskaitļošanas platformas Azure nozarē un salīdzināt ar iegutiem eksperimentā rezultātiem. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām un nobeiguma. Ievadā aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmā nodaļā aprakstīta mākoņskaitļošanas paradigma, kas vispar ir makoņis, kadi ir mākoņu veidi un tiek aprakstīts mākoņpakalpojumu modelis. Otrā nodaļa sīkāk izanalizēta un aprakstīta Azure mākoņskaitļošanas platformā, tas priekšrocības, komponentes un klasifikācija, kas ir Azure mākoņskaitļošanas platforma un no kādam komponentem tā sastāv. Trešā nodaļa veltīta četrām Azure mākoņskaitļošanas platformas pakalpojumam, kuri bija izvelēti salīdzināšanai un katrs pakalpojums tiks detalizēti izpētīts un aprakstīts. Ceturtā nodaļā, tiks izvēlēti salīdzināšanas kritēriji, kas tiks izmantoti, lai salīdzinātu izvēlētos Azure pakalpojumus. Balstoties uz salīdzināšanas rezultātiem, tiks izveidots ieteikums, kurš būs salīdzināts ar citu autoru rezultātiem. Piektā nodaļa satur izstrādāto ieteikumu integrācijas un automatizācijas pakalpojumu pamatotai izvēlei, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem. Tiks veikta IT darbinieku aptauja, izmantojot izveidoto anketu par par izstrādāto ieteikumu. Darbā: 75 lpp. teksta, 44 attēli, 3 tabulas, 39 bibliogrāfijas avoti un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Azure mākoņskaitļošanas platforma, Azure platformas pakalpojumi, veiktspējas salīdzināšana, ieteikumu
Atslēgas vārdi angļu valodā Azure cloud computing platform, Azure platform services, performance comparison, recommendation
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2023 19:18:47