Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Mikroservisu un Monolītu arhitektūras salīdzinājums .NET satvarā
Nosaukums angļu valodā Microservice and Monolithic Architecture Comparison in .NET Framework
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Marina Uhanova
Recenzents Dace Zariņa
Anotācija Mūsdienu modernās lietotnes ar laiku kļūst apjomīgākas un sarežģītākas, un rodas nepieciešamība pēc arhitektūras pieejas, kas novērstu lielu daļu trūkumus un problēmas kuras rodas izstrādājot, un uzturot liela mēroga uzņēmuma lietotnes. Sistēmas arhitektūras pieejas izvēle nosaka veiktspējas uzlabošanas iespējas, kodu bāzes sarežģītību un tās ietekmi uz izstrādes, uzturēšanas, testēšanas darbiem. Bakalaura darba mēŗkis ir izpētīt monolītu un mikroservisu arhitektūras priekšrocības, trūkumus un izstrādāt rekomendācijas kādos gadījumos kura arhitektūras pieeja ir piemērotāka moderno lietotņu izstrādei. Darbs sastāv no šādām nodaļām: monolīta un mikroservisu arhitektūru pieeju un migrācijas procesa izpēte, mikroservisu pārvaldīšana, drošība un komunikācija, citu autoru monolīta un mikroservisu arhitektūras salīdzinājumu rezultātu un secinājumu izpēte, monolīta prototipa lietotnes izstrāde .NET satvarā un migrācijas veikšana uz mikroservisu arhitektūru un arhitektūru salīdzināšana. Darbs satur 57 lappuses, 43 attēlus, 2 tabulas, 30 izmantotos literatūras avotus
Atslēgas vārdi Mikroserviss, Monolīts, Arhitektūra, Migrācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Microservice, Monolith, Architecture, Migration
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2023 11:19:50