Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums NewSQL iespēju izvērtējums
Nosaukums angļu valodā NewSQL Opportunity Assessment
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Jānis Eiduks
Recenzents Marina Uhanova
Anotācija Bakalaura darbā analizētas paralēlisma izmantošanas iespējas datu bāzes sistēmās. Apskatītas gan centralizētas vadības, gan izkliedētas vadības sistēmas. Galvenā vērība veltīta jaunākajām datu bāzes sistēmu klasēm NoSQL un NewSQL. NoSQL sistēmu pozitīvo un negatīvo īpašību izpēte ir bāze jaunākas klases sistēmu NewSQL izpratnei un izvērtējumam. Analizētas izkliedētu klasteru sistēmu vadības problēmas. Izvērtēta datu bāzes konsekvences nodrošināšanas iespējas lietojot ACID un BASE noteikumus. Apskatīts un analizēts konkrētu NewSQL datu bāzes sistēmu CockroachDB, Google Cloud Spanner , NuoDB un VoltDB arhitektūra un praktiskās izmantošanas problēmas. Precizēti datu bāzes sistēmu izmantošanas kritēriji. Balstoties uz paralelizēto izkliedēto datu bāzu sistēmu attīstības izpēti, izvirzīti apsvērumi par to izstrādes nākotnes virzību. Darba pamattekstā ir 78 lappuses, 48 attēli, 4 tabulas kā arī 1 pielikums un 67 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi NewSQL, NoSQL, SQL, Relāciju datu bāzes
Atslēgas vārdi angļu valodā NewSQL, NoSQL, SQL relational database
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2023 08:59:48