Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Digitālās humanitārās zinātnes
Nosaukums Alfrēda Hičkoka filmas “Logs uz sētu” multimodālā analīze: cilvēka un mākslīgā intelekta interpretācija
Nosaukums angļu valodā A Multimodal Analysis of Alfred Hitchcock’s Rear Window, Conducted Through Human Interpretation and Artificial Intelligence
Struktūrvienība 23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Hramova
Recenzents Ahmad Kamal
Anotācija Maģistra darbs "A Multimodal Analysis of Alfred Hitchcock’s Rear Window, Conducted Through Human Interpretation and Artificial Intelligence" ir sastādīts Daniela Bracamonte Díazas, Rīgas Tehniskās universitātes Digitālās humanitātes programmas studentes. Šajā darbā tiek veikta multimodalitātes analīze Alfreda Hitchkoka filmā "Aizmugurējais logs", balstoties uz Kornela Vūlriča darbu "Tam jābija slepkavība". Pētījuma mērķis ir pārdomāt multimodalitātes izmantojumu gan filmās, gan literatūrā, kā arī to, kā rakstītā forma var stimulēt auditoriju ne tikai vizuāli, izmantojot multimodālo pētījumu, kas balstīts uz cilvēku interpretāciju un teksta analīzi, izmantojot digitālo rīku AntConc, lai izpētītu saskaņu gan filmas scenārijā, gan īsajā stāstā. Šis akadēmiskais darbs sākas ar pirmo nodaļu, kurā tiek aprakstīti modeļu, modalitātes un multimodalitātes jēdzieni, turpinot ar multimodālā diskursa analīzes jēdziena ieviešanu un pēc tam seko multimodālā saskaņa. Otrā nodaļa koncentrējas uz sociālo semiotiku, filmas analīzes koncepcijām un filmas semiotiku. Trešā nodaļa analizē multimodalitātes izmantojumu gan filmās, gan literatūrā, iedziļinoties multimodālās stāstīšanas koncepcijā. Ceturtais nodaļas sākas ar vispārēju filmas analīzi un tās salīdzinājumu ar īso stāstu, turpinot ar praktisko piemēru, multimodālo filmas analīzi un beidzas ar ierosināto pamatu nākotnes digitālajai programmai, kas paredzēta vizuālai multimodālai analīzei filmas fragmentos. Attiecībā uz praktisko piemēru, AntConc izmantošana demonstrē izpēti minētajā filmas un stāsta tekstā un to, kā tas var veicināt vizuālo ainu multimodālo analīzi filmā. Visbeidzot, darbs noslēdzas ar pētījuma ierobežojumiem, secinājumiem un priekšlikumiem. Šī maģistra darba apjoms ir 98 lappuses, 23 045 vārdi, 4 nodaļas, 116 attēli un 33 atsauces.
Atslēgas vārdi multimodalitāte, multimodāls, diskurss, saskaņa, filma, semiotika, literatūra, stāstījums, AntConc, analīze, pamatstruktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā multimodality, multimodal, discourse, concordance, film, semiotics, literature, narrative, AntConc, analysis, framework
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2023 00:55:11