Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Konceptuālais risinājums darba ražīguma veicināšanai ar nodokļu atvieglojumiem”
Nosaukums angļu valodā “Conceptual Solution for Stimulation of Labour Productivity with Tax Incentives”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Justīna Hudenko
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Konceptuālais risinājums darba ražīguma veicināšanai ar nodokļu atvieglojumiem”. Darba ražīgums ir ekonomikas izaugsmes dzinējspēks, jo augstāka produktivitāte ļauj uzņēmumiem ar mazākiem resursu ieguldījumiem gūt lielākus ieņēmumus, paaugstināt darbinieku algas, un galu galā radīt lielāku iekšzemes kopproduktu un palielināt valsts budžeta ieņēmumus. Uzņēmumiem produktivitātes pieaugums dod iespēju vairāk nopelnīt un investēt, kā arī ilgtermiņā kopumā radīt vairāk jaunu darba vietu, savukārt darba ņēmējiem tam jārezultējas darba vietu kvalitātes pieaugumā – lielākās algās un stabilākās darba vietās. Tēmas aktualitāte ir pamatota ar to, ka Latvijas darba ražīgums ir viens no zemākajiem ES dalībvalstu vidū, kas rezultējas lēnākā ekonomiskajā izaugsmē un konkurētspējas trūkumā ne tikai ES dalībvalstu vidū, bet visas pasaules mērogā. Viens no iespējamiem šīs problēmas risinājumiem ir nodokļu atvieglojumu izmantošana darba ražīguma veicināšanai. Maģistra darba mērķis ir identificēt iespējamos risinājumus darba ražīguma veicināšanā ar nodokļu atlaidēm. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Analītiskajā daļa ir analizēta un raksturota Latvijas nodokļu sistēma, tika apkopoti un analizēti statistikas dati par darba ražīgumu ietekmējošiem faktoriem, proti, tika secināts, ka Latvijas darba ražīgums izteikti atšķiras Latvijas reģionu starpā, ES dalībvalstu vidū Latvijā ir viens no viszemākajiem kopējiem zinātnes, pētniecības un attīstības finansējumiem pret IKP, Latvijā darbaspēka nodokļu ķīlis ir augstāks par Baltijas valstu un lielāko daļu ES dalībvalstu nodokļu ķīli u.c. Teorētiskajā daļā ir izpētīti daudzveidīgi literatūras avoti par darba ražīguma lomu tautsaimniecības ilgtspējīgā attīstībā un tā veicināšanu ar nodokļu atlaidēm, kā arī ir apzinātas citu Eiropas Savienības dalībvalstu prakses darba ražīguma veicināšanā ar nodokļu atlaidēm. Zinātniski praktiskajā daļā ir izstrādāts iespējamais darba ražīguma sistēmas modelis valsts līmenī, izstrādāti priekšlikumi darba ražīguma celšanā ar nodokļu atlaidēm, sniedzot to ekonomisko pamatojumu un nosakot potenciālo ietekmi. Darba apjoms ir 79 lapas, kas satur 16 attēlus, 11 tabulas, 2 formulas un 1 pielikumu. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti 24 secinājumi un 7 priekšlikumi. Maģistra darba ietvaros tika izmantoti 87 informācijas avoti, t.sk. mācību grāmatas, LR normatīvie akti, zinātniskie pētījumi, starptautiskās publikācijas, statistiskās informācijas avoti u.c. interneta resursi.
Atslēgas vārdi Darba ražīgums, cilvēkkapitāls, izglītība, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, nodokļu atlaides, konkurētspēja, ilgtspējīga ekonomikas izaugsme
Atslēgas vārdi angļu valodā Labour productivity, human capital, education, personal income tax, corporate income tax, tax incentives, competitiveness, sustainable economic growth
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2023 14:12:53