Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Izmaksu samazināšanas projekts pakalpojumu uzņēmuma kreditoru nodaļā
Nosaukums angļu valodā Project of Cost Reduction in a Vendor Department of the Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Sproģe
Recenzents Sandra Bāliņa
Anotācija Bakalaura darba autore: Adele Ilga Spigovska Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Dr.sc.administr., asoc.prof. Ilze Sproģe Bakalaura darba temats: Izmaksu samazināšanas projekts pakalpojumu uzņēmuma kreditoru nodaļā Bakalaura darbs uzrakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 3 galvenās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Kopējais darba apjoms ir 62 lapaspuses, tajā iekļauti 19 attēli, 19 tabulas, un 7 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā iekļauti: 17 avoti latviešu valodā un 15 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā tika novērtēta uzņēmuma izmaksu ietekme uz rēķinu saņemšanas procesu, komunikācijas ar kreditoriem procesu, kā arī tika izvērtētas kreditoru nodaļas darbinieku mainības izmaksas. Esošās nepilnības rezultējas ar uzņēmuma neefektīvu naudas resursu izlietojumu. Pēc teorētiskās daļas veikšanas, izvērtējot atbilstošākos procesu uzlabošanas veidus un darbinieku motivāciju veidus, aprēķinu daļā tiek piedāvāts uzlabot rēķinu saņemšanas procesu, uzlabot komunikāciju ar klientiem procesu, samazinot patērēto manuālo izpildes laiku ar sistēmu palīdzību. Aprēķinu daļā tika ieviesti arī motivējoši pasākumi darbiniekiem, samazinot darbinieku mainību kreditoru nodaļā. Veiktie aprēķini liecina, ka šo procesu uzlabošana un kreditoru nodaļas darbinieku mainības problēmas atrisināšana ļautu samazināt uzņēmuma izmaksas. Izmaksu samazinājums rezultētos arī neto peļņas rentabilitātes paaugstināšanā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Spigovska A., Sproģe I. (2023). Izmaksu samazināšanas projekts pakalpojumu uzņēmuma kreditoru nodaļā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 62 lpp.
Atslēgas vārdi izmaksu samazināšana, procesu uzlabošana, darbinieku motivēšanas pasākumi, rēķinu saņemšana, komunikācija ar klientiem
Atslēgas vārdi angļu valodā cost reduction, process improvement, employee motivation measures, receiving invoices, communication with clients
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2023 13:05:18