Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Loģistikas izmaksu optimizācija salikto kravu pārvadājumos no Latvijas uz Zviedriju.
Nosaukums angļu valodā Optimization of Logistics Costs LTF Freight Forwarding from Latvia to Sweden.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Viktors Feofanovs
Recenzents Sergejs Bratarčuks
Anotācija Maģistra darba autore Renāte Draveniece izstrādāja darbu, kura tēma ir “Loģistikas izmaksu optimizācija salikto kravu pārvadājumos no Latvijas uz Zviedriju”. Maģistra darba mērķis ir transporta loģistikas procesu izmaksu optimizācija salikto kravu pārvadājumos no Latvijas uz Zviedriju, izmantojot uzņēmuma transportu. Darbā izvirzīta hipotēze - efektīvi izmantojot uzņēmuma īpašumā esošu transportu visos loģistikas posmos, iespējams samazināt loģistikas izmaksas par 30 %. Lai sasniegtu šo mērķi, izvirzīti vairāki uzdevumi. Raksturotas un analizētas loģistikas procesu izmaksas salikto kravu pārvadājumos, veikta vietējo piegāžu izmaksu analīze. Veikti aprēķini optimālās prāmju līnijas izvēlei, izmaksu samazināšanas nolūkā, kā arī veikti aprēķini, salīdzinot izmaksas, izmantojot uzņēmumā esošu transportu un apakšnieku transportu. Veikti aprēķini optimālā maršruta izveidei, kā arī kravas telpas izmantošanas optimizēšanai. Maģistra darbā izmantotās metodes - datu analīze, SVID metode, minimālā pieauguma metode, Pareto likums. Izmantota kravu kraušanas kalkulatora programma EasyCargo. Darba izstrādei izmantotie avoti: uzņēmuma “A” nepublicētie dati, internetā pieejamie resursi, literatūras avoti. Salikto kravu specifika ir, ka vienā transporta vienības piekabē ir vairāku klientu kravas, un ka uzņēmums, kas nodarbojas ar salikto kravu piegādēm, nevar iztikt bez termināla jeb noliktavas iesaistes. Papildus ir jārēķinās ar vietējo piegāžu izmaksām jeb izmaksām, kas rodas, transportējot kravas no to nosūtīšanas vietām līdz uzņēmuma noliktavai. Šis posms saistāms tikai ar izmaksām. Veicot pārvadājumu no Latvijas uz Zviedriju ar autotransportu, rodas papildus izmaksas, no kurām nevar izvairīties – tie ir prāmju līniju pakalpojumi, nokļūšanai pāri Baltijas jūrai, kā arī, dažādu iemeslu dēļ – piebraukšanas iespēju dēļ, izkraušanās iespēju dēļ, izmaksu dēl, laika taupīšanas nolūkos u.t.t. – ir nepieciešams iesaistīt terminālus Zviedrijā piegāžu nodrošināšanām, kas rezultējas ar izmaksām. Pirmajā darba daļā analizētas loģistikas procesu izmaksas salikto kravu pārvadājumos ar autotransportu, otrajā nodaļā aprēķinātas loģistikas izmaksas salikto kravu pārvadājumos, savukārt trešajā nodaļā veikti loģistikas izmaksu optimizācijas aprēķini, kas ietver vietējo piegāžu izmaksu samazināšanu, prāmju un terminālu izmaksu optimizāciju, kā arī autotransporta izmaksu un maršruta izveides optimizāciju. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 12 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta. Darbā ir 21 attēls un 12 tabulas.
Atslēgas vārdi saliktās kravas; autotransports; izmaksu optimizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā LCL; road transport; optimization of logistics costs;
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 18:21:44