Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Debitoru pārvaldības pilnveidošanas projekts loģistikas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project of Improvement of Debtors Management in a Logistics Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Ieva Kustova
Anotācija Bakalaura darba autors: Diāna Ivanajeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Debitoru pārvaldības pilnveidošanas projekts loģistikas uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 33 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu un 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Paātrināta debitoru aprite, samazinot debitoru parādu apjomu un samazinātas izmaksas debitoru dokumentu apstrādes procesā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ivanajeva D., Kasperoviča L. (2023). Debitoru pārvaldības pilnveidošanas projekts loģistikas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 67 lpp. Atslēgas vārdi: debitori, kredītpolitika, debitoru kontrole, debitoru aprite
Atslēgas vārdi debitori, kredītpolitika, debitoru kontrole, debitoru aprite
Atslēgas vārdi angļu valodā debtors, credit policy, control of debtors, accounts receivable turnover
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 18:19:19