Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Personāla vadības sistēmas pilnveide IT uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of Human Resources Management System in an IT company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sandra Siliniece
Recenzents Sarmīte Gailīte
Anotācija Bakalaura darba autors: Elisa Marta Putirska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg.hrm., Mg.psych Sandra Siliniece Bakalaura darba temats: Personāla vadības sistēmas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 5 avoti latviešu un 44 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Šī darba rezultātā tika atklātas personāla vadības sistēmas būtības un ieviešanas IT uzņēmumā galvenās problēmas. Autore apkopoja teorijā aprakstīto informāciju par personāla vadības sistēmu funkcionalitāti un nepieciešamību, un analizēja datus par IT uzņēmumā izstrādātas personāla vadības sistēmas izaicinājumiem un tika iegūta darbinieku atgriezeniskā saite par šo sistēmu. Autore uzņēmuma vadībai izstrādāja 3 piedāvājumus, kā turpināt organizēt personāla vadības sistēmas ieviešanas procesu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Putirska, E. M. (2023). Personāla vadības sistēmas pilnveide IT uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, profesionāla bakalaura studiju programma “Personāla vadība” 68 lpp.
Atslēgas vārdi Personālvadība, personālvadības sistēma, personālvadības funkcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Human Resources, HRIS, HR functions
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 17:26:25