Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga aktivitāšu pilnveides projekts augstākās izglītības iestādē
Nosaukums angļu valodā Project for Improvement of Marketing Activities un Higher Education Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Jankovska
Recenzents Enno Ence
Anotācija Bakalaura darba autore: Sintija Sadovska Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: zinātniskā asistente, Mg. oec. Ilze Jankovska Bakalaura darba temats: Mārketinga aktivitāšu pilnveides projekts augstākās izglītības iestādē Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 26 attēli un 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu un 17 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darbā tika raksturota Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskās mobilitātes nodaļas darba specifika un apkopota veiktā mārketinga komunikācija. Veicot Starptautiskās mobilitātes nodaļas veikto mārketinga aktivitāšu analīzi, darba autore ir konstatējusi mārketinga komunikācijas pozitīvās un negatīvās puses. Balstoties uz veikto pētījumu un iegūto informāciju, ir rastas iespējas konstatēto problēmu risināšanai un aktuālās informācijas pārraidīšanas pilnveidei. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sadovska, S. (2023). Mārketinga aktivitāšu pilnveides projekts augstākās izglītības iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 73 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketings, pakalpojums, augstākā izglītība, Erasmus+ mobilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, service, higher education, Erasmus+ mobility
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 15:17:37