Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Risinājuma izstrāde informācijas sistēmas lietotāja uzvedības analīzei lietotāja pieredzes kontekstā
Nosaukums angļu valodā Development of Solution to Analyze User Behavior of Information System within User Experience Context
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Oksana Ņikiforova
Recenzents Anita Finke
Anotācija Mūsdienās ir plaša informācijas sistēmu izvēle, ir piedāvāti vairāki alternatīvie rīki un risinājumi viena un tā paša uzdevuma pildīšanai, tomēr, lietotāji paliek arvien prasīgāki, un izvēlās rīkus, kurus lietot ir uzskatamāk un vieglāk, tāpēc, uzņēmumiem rodas nepieciešamībā, uzlabot sava produkta lietojamību. Lai identificētu grūti lietojamas vietas sistēmā, ir jāveic lietotājā pieredzes analīze, kas ir skrupulozs un laikietilpīgs process – analītikām ir jāizpēta analizējamas sistēmas funkcionalitāte, lietotāju klāsta un lietotāju darbības, lai atrastu grūtības sistēmas lietošanā. Lai ietaupītu laiku un paaugstinātu precizitāti lietotāja pieredzes analīzes gaitā, bakalaura darbam ir izvirzīts šāds pētījuma mērķis – izstrādāt risinājumu informācijas sistēmas lietotāja uzvedības analīzei lietotāju pieredzes kontekstā, kas, ņemot vērā informācijas sistēmas lietošanas kritērijus, definēs lietotāja pieredzes analītiķim uzmanību piesaistošas situācijas lietojamības uzlabošanai. Darba ietvaros tiek izpētītas lietotāja uzvedības analīzes metodes, paņēmieni un to palīgrīki lietotāja pieredzes uzlabošanas kontekstā. Lietotājā pieredzes analīzes metodes un rīki tiek definēti un strukturizēti taksonomijas veidā, uz tās pamata tiek sastādītā kritēriju kopa iespējamo problemātisko situāciju identificēšanai informācijas sistēmas lietošanā. Pēc kritēriju definēšanas tiek izstrādāts prototips, kas balstoties uz iepriekš definētiem kritērijiem, ir spējīgs izcelt problemātiskas situācijas darbību žurnālā. Darba nobeigumā tiek demonstrēta prototipa lietošana un tiek secināts par paveikto pētījumu, kā arī, piedāvātas iespējas prototipa tālākai attīstībai.
Atslēgas vārdi Lietotāja pieredze, analīze, lietotāja uzvedības analīze, lietojamība, taksonomija.
Atslēgas vārdi angļu valodā User experience, analysis, user behaviour analysis, usability, taxonomy.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 15:08:14