Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Rentabilitātes paaugstināšanas projekts lauksaimniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project of Improvement of Profitability in an Agricultural Business
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Sandra Bāliņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Alise Doktere Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Zinātniskā asistente, Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Noslēguma darba temats: Rentabilitātes paaugstināšanas projekts lauksaimniecības uzņēmumā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 25 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu un 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba gaitā tika veikta uzņēmuma analīze, kas atklāja problēmu – izteiktas rentabilitātes svārstības. Lai uzlabotu rezultātus, tika izteikts priekšlikums par investēšanu “Digitālās lauksaimniecības” konceptā jeb trīs jaunu tehnoloģiju integrēšanu uzņēmuma darbībā. Izvēltētās tehnoloģijas ir – sprauslu kontroles sistēma miglotāja vadībai, slāpekļa sensori un laikasptākļu meteostacija. Jaunāko tehnoloģiju izmantojums tiešā veidā ceļ apgrozījumu un samazina ražošanas pašizmaksu, kam pakārtoti ceļas arī bruto un pārskata gada peļņa. Izmaiņas šajos posteņos paaugstina un nostabilizē uzņēmuma rentabilitātes rādītājus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Doktere, A., Kasperoviča, L. (2023). Rentabilitātes paaugstināšanas projekts lauksaimniecības uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 62 lpp.
Atslēgas vārdi graudkopība, rentabilitāte, tehnoloģijas, apgrozījums, izmaksas, PZA (peļnas zaudējumu aprēķins)
Atslēgas vārdi angļu valodā grain farming, profitability, technology, net sales, costs, P&L (profit and loss statement)
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 14:44:29