Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums No nanodaļiņām saliktas nanofilmas dozimetru kalibrēšanas iekārta kā etalonu izmantojot biomolekulas
Nosaukums angļu valodā Device for calibrating nanoparticle composed nanofilm dosimeters using biomolecules as a benchmark
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Jurijs Dehtjars
Recenzents Aleksandrs Zaslavskis
Anotācija Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt iekārtu no nanodaļiņām saliktas nanofilmas dozimetru kalibrēšanai ar jonizējošo starojumu, izmantojot biomolekulu fluorescenci kā etalonu. Iekārtai ir jānodrošina spēja ļaut apstarot nanofilmas dozimetru un biomolekulu paraugu pie vienādiem apstākļiem un jānodrošina spēja veikt fluorescences spektroskopijas mērījumu. Inženierprojekta aprakstošā daļa sastāv no literatūras apskata par dozimetru kalibrācijas pamatprincipu, nanodozimetru un biomolekulu dozas mērīšanas veidiem, fluorescences mērīšanu un magnētu veidiem, iekārtas koncepiju un tehniskā uzdevuma galveno prasību analīzes, variantu salīdzinājuma starp magnētiskā lauka nodrošināšanas veidiem, inženieraprēķiniem magnēta izvēlei, mērīšanas fantoma pamatnes izgatavošanas tehnoloģijas apraksta, iekārtas tehniskā apraksta, iekārtas izgatavošanas izmaksu aprēķina, nepieciešamām darba, vides un civilās aizsardzības pasākumiem, kā arī noslēgumā aprakstīti secinājumi un rekomendācijas par iekārtu no nanodaļiņām saliktas nanofilmas dozimetru kalibrēšanai ar jonizējošo starojumu, izmantojot biomolekulu fluorescenci kā etalonu. Darba rezultātā ir izstrādāts fantoms nanodozimetru un biomolekulu paraugu apstarošanai. Fantomā ir iespējams veikt fluorescences mērīšanu biomolekulu paraugam, un fantomā izvietots magnēts ļauj veikt biomolekulu parauga daļiņu magnetizāciju. Darbs satur 64 lapas, 9 tabulas un 8 attēlus. Darba izstrādē izmantoti 47 literatūras avoti. Grafiskā daļa satur 11 rasējumus, kas izskārtoti uz 7 A1 formāta lapām. Darbā ir sniegta tehniskā specifikācija uz vienu A4 formāta lapu.
Atslēgas vārdi Fluorimetrija, kalibrēšana, nanodozimetri, fantoms, magnēts
Atslēgas vārdi angļu valodā Fluorimetry, calibration, nanodosimeter, phantom, magnet
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 13:59:57