Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Tehnisko risinājumu salīdzinošā analīze testu automātiskai ģenerēšanai no strukturētajā dabīgajā valodā uzrakstītas dokumentācijas
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis of Technical Solutions for Automatic Generation of Test Code from Documentation Written in Structured Natural Language
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Oksana Ņikiforova
Recenzents Gusts Linkevičs
Anotācija Palielinoties izstrādāto programmatūru apjomiem, palielinās arī testēšanu apjomi. Lai testēšanas posms būtu kvalitatīvs ir nepieciešami pilnīgi un vispārīgi testa orākuli. Tomēr resursu trūkuma dēļ projektu ietvaros bieži tiek veidoti nespecifiski un nepilnīgi testa orākuli, līdz ar ko testēšana nav pilnvērtīga un programmatūrā vēlāk var parādīties kļūdas. Tāpēc ir nepieciešamība automatizēt specifisko testa orākulu izveidi bez papildresursu tērēšanas. Lai ģenerētu testa orākulus, kā ievad datus var tikt izmantoti koda komentāri, kuri uzrakstīti daļēji strukturētā dabīgajā valodā un apraksta programmatūras specifikāciju prasības. Java programmēšanas valodā ir izveidoti strukturēti komentāri Javadoc formātā, kur ir specifiskas iezīmes un rakstīšanas stils. Šī bakalaura darba mērķis ir analizēt tehniskos risinājumus testu automātiskai ģenerēšanai no programmatūras prasību specifikācijas fragmentiem, kas ir uzrakstīti strukturētajā dabīgajā valodā. Lai sasniegtu šo mērķi darbā tiek izpēti eksistējošie rīki, kas automatizē testēšanas procesu izmantojot Javadoc komentārus. No atrastiem rīkiem turpmākai analīzei un salīdzināšanai tiek atlasīti divi, kuri ģenerē testa orākulus no Javadoc komentāriem: MeMo un Jdoctor. Lai analizētu atlasītos rīkus tiek izveidota testa kopa no publiski pieejamiem Java programmēšanas valodā izstrādātiem projektiem un definēti sagaidāmie rezultāti. Tad tika veikta eksperimentu sērija ar atlasītajiem rīkiem izmantojot testa kopu. Rezultātā tika iegūti precizitātes un atsaukšanas vērtējumi abiem rīkiem un nobeigumā ir veikti secinājumi un noteiktas rīku nepilnības un iespējamie uzlabojumi. Bakalaura darbā ir 51 lappuses, 14 tabulas, 2 pielikumi un 49 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi testa orākuls, Javadoc komentāri, koda ģenerācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā test oracle, Javadoc comments, code generation
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 12:41:59