Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauna pakalpojuma ieviešana degvielas uzpildes stacijā
Nosaukums angļu valodā Introduction of a New Service at a Gas Station
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Uldis Kamols
Anotācija Bakalaura darba autors: Madara Lipiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., doc.(prakt.) Judīte Jakubāne. Bakalaura darba temats: Jauna pakalpojuma ieviešana degvielas uzpildes stacijā. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 41 attēls, 22 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 45 avoti latviešu, 38 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba autore veica uzņēmuma SIA “DUS P5” darbības un finanšu stāvokļa analīzi, izskatīja uzņēmuma attīstības iespējas kā rezultātā nosakot nepieciešamību pēc jauna pakalpojuma ieviešanas uzņēmumā. Autore raksturoja jauna pakalpojuma būtību, tā izstrādes un attīstības posmus. Darba gaitā tika veikts pētījums par auto mazgāšanas pakalpojumu ieviešanas nepieciešamību SIA “DUS P5” un tika apkopotas klientu vajadzības. Autore veica jauna pakalpojuma koncepta izstrādi SIA “DUS P5”. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lipiņa, M., Jakubāne, J. (2023). Jauna pakalpojuma ieviešana degvielas uzpildes stacijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 77 lpp. Atslēgas vārdi: jauns produkts, jauns pakalpojums, jauna pakalpojuma ieviešana, jauna koncepta izstrāde.
Atslēgas vārdi jauns produkts, jauns pakalpojums, jauna pakalpojuma ieviešana, jauna koncepta izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā new product, new service, new service development, new concept development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 00:04:47