Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Liepājas kultūrvietu attīstības iespējas
Nosaukums angļu valodā Development possibilities of cultural places in Liepāja
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Gunta Smalkā
Anotācija Bakalaura darba “Liepājas kultūrvietu attīstības iespējas” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. kursa studente Kristiāna Līna Jaunzeme. Darba vadītājs ir vadošais pētnieks, Dr. oec. Armands Auziņš. Darbs sastāv no 68 lapaspusēm, 10 attēliem, 6 tabulām un 1 pielikuma. Liepāja ir ieguvusi 2027.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu, tomēr pašreizējie ekonomiskie apstākļi rada bažas par iespējām nodrošināt pieprasījumam atbilstošu kultūras piedāvājumu 2027.gadā un pēc tā. Kultūras nozīme pilsētvides attīstības nodrošināšanā nereti saskaras ar pārliecības trūkumu par finansējuma izlietošanas lietderīgumu un ilgtspēju. Atsevišķu kultūrvietu eksistence nākotnē var tikt apdraudēta iedzīvotāju kultūras patēriņa paradumu maiņas dēļ. Ilgtspējīgas kultūras attīstības plānošanas ietvaros ir jāiekļauj dažādi aspekti – ekonomika, sabiedrība un vide. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt un aprakstīt Liepājas kultūrvietu attīstības iespējas, definējot esošās problēmas un izstrādājot esošo un potenciālo kultūrvietu risinājumus. Teorētiskajā daļā ir pētīta pieejamā literatūra par kultūras jēdzienu, vērtēts jēdziena “kultūrvieta” skaidrojums un saistītu jēdzienu nozīmju interpretācijas, ir izveidota kultūrvietu klasifikācija, balstoties uz funkciju un procesu, kas kultūrvietās norisinās, analizēta kultūras loma attīstības plānošanā un ilgtspējības ieguvumi, ko kultūrvietas var sniegt pilsētas iedzīvotājiem. Analītiskajā daļā analizēta kultūras sadaļa dažāda līmeņa (nacionāla, reģionāla un vietējā) attīstības plānošanas dokumentos, izpētīti mērķi un uzdevumi saistībā ar kultūrvietu attīstību un to problēmas. Darbā ir veikta kultūrvietu kartēšana iedzīvotāju izplatības un kultūrvietu izvietojuma analīzei, tā tika balstīta uz autores izveidoto Liepājas kultūrvietu sarakstu. Projekta daļā veikts kultūrvietu apsekojums, analizēta to esošā situācija, izstrādāti kultūrvietu attīstības risinājumi un to pamatojums, balstoties uz analītiskajā daļā definētajām Liepājas kultūrvietu attīstības problēmām.
Atslēgas vārdi Liepājas kultūrvietas; kultūrvietu attīstības problēmas un izaicinājumi; pilsētu attīstības plānošana; ilgtspējīga attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Liepāja's cultural places; problems and challenges of the development of cultural places; urban development planning; sustainable development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 23:29:23