Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma procesu vadības pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improvement of Management of Processes in a Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Gundars Kokins
Anotācija Noslēguma darba autors: Samanta Zoniņa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. prof. Vladimirs Šatrevičs Noslēguma darba temats: Uzņēmuma procesu vadības pilnveides projekts Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75.lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 1 avots latviešu, 23 angļu valodā. Darbam pievienoti 0 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba galvenie rezultāti ir izvirzīti 3 uzņēmuma pilnveides procesi un veikta to teorētiskā analīze. Apkopojot analītiskās daļas datus un izanalizējot informācijas avotus tiek piedāvāts izstrādātais darbinieku atlases procesa un darbinieku motivēšanas procesu pilnveides posmu plāns un piedāvātas šo procesu attīstības iespējas. Darba procesa uzlabošanai tiek piedāvātas ogu atkritumu samazināšanas iespējas un piedāvāt ogu audzēšanas attīstības inovācijas. Uzņēmuma vadībai ir izstrādāts mārketinga plāns, kurš piedāvā mārketinga attīstības iespējas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Zoniņa, S., Šatrevičs, V. (2023). Uzņēmuma procesu vadības pilnveides projekt. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālās bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbībā un vadībā” 75 lpp.
Atslēgas vārdi procesu vadība, darbinieku atlasa, darbinieku motivēšana, ražas novākšana, produkcijas realizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā process management, employee selection, employee motivation, harvesting, product sales.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 23:00:21