Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ekoloģiskās koncepcijas izmantošana Latvijas e-komercijas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Usage of Eco Friendly Concepts o in Latvian e-Commerce Companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Elmārs Kehris
Recenzents Tatjana Tambovceva
Anotācija Bakalaura darba autors: Krista Lagzdiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. soc. Elmārs Kehris Bakalaura darba temats: Ekoloģiskās koncepcijas izmantošana Latvijas e-komercijas uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījuma daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 57 avoti angļu valodā, un 3 latviešu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījuma empīriskajā daļā ir aplūkotas pašreizējās videi draudzīgās koncepcijas, ko izmanto e-komercijas uzņēmums Latvijā, un problēmas, ar kurām uzņēmums saskaras, praktizējot šīs videi draudzīgās koncepcijas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā ir definēti videi draudzīgu koncepciju teorētiskie aspekti, globālās un reģionālās prasības videi draudzīgai praksei un faktori, kas ietekmē e-komercijas klientu pirkuma lēmumu saistībā ar videi draudzīgu praksi. Analītiskajā daļā tika veikta aptauja, un iegūtie rezultāti tika apkopoti par videi draudzīgu konceptu izmantošanas ietekmi uz Latvijas e-komercijas klientu pirkuma lēmumu. Autores veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijas e-komercijas uzņēmumu videi draudzīgu koncepciju izmantošana ietekmē patērētāju pirkuma lēmumu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lagzdiņa, K., Kehris, E. (2023). Ekoloģiskās koncepcijas izmantošana Latvijas e-komercijas uzņēmumā. Diplomdarbs. Rīga: RTU, UIVI IUV, profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 71 lpp.
Atslēgas vārdi Videi draudzīgi koncepti, videi draudzīgs iepakojums, patērētāju pirkuma lēmumi, Latvijas e-komercijas uzņēmumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Eco-friendly concepts, eco-friendly packaging, consumer purchase decisions, Latvian e-commerce companies.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 22:02:59