Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darbinieku motivēšanas un noturēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Personnel Motivation and Retention System
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Daira Aramina
Anotācija Noslēguma darba autore: Linda Gulbe Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prof. Dr. oec. Elīna Gaile - Sarkane Noslēguma darba temats: Darbinieku motivēšanas un noturēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 13 tabulas, 1 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu un 19 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Izstrādājot noslēguma darbu, autore noteica, ka personāla piesaisti ietekmē uzņēmuma reputācija un darbinieku noturēšana. Lai noturētu un motivētu darbiniekus, autore izstrādāja motivēšanas sistēmas uzlabošanu koplīgumā un iekšējā komunikācijā. Proti, autore izstrādāja monetāras motivēšanas un komunikācijas elementus paaudžu vajadzībām. Kā arī izstrādāja priekšlikumu izstrādāt iekšējas komunikācijas platformu jeb iekštīklu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Gulbe, L., Gaile – Sarkane, E. (2023). Darbinieku motivēšanas un noturēšanas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, IEVF, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 93 lpp.
Atslēgas vārdi motivācija, motivēšana, komunikācija, personālvadība, projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation, communication, human resources management, project
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 21:11:18