Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darbinieku novērtēšanas un motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādē
Nosaukums angļu valodā Development of the System of Assessment and Motivation of Employees in the Municipal Authority
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Ilze Valdovska
Anotācija Noslēguma darba autore: Danute Klova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psih., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Darbinieku novērtēšanas un motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādē Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 18 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba ietvaros tika pētīta iestādes struktūra, darbinieku mainība, finanses, esošā novērtēšanas sistēma un motivēšana. Darbā tika apskatīta teorija par novērtēšanu un motivēšanu. Darba aprēķinu daļā tika sniegti praktiski ieteikumi novērtēšanas un motivēšanas uzlabošanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Gailīte S., Klova D. (2023). Darbinieku novērtēšanas un motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 80.lpp Atslēgas vārdi: motivācija, motivēšana, novērtēšana; vadītāja loma
Atslēgas vārdi motivācija, motivēšana, novērtēšana; vadītāja loma
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation, evaluation, role of manager
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 20:59:06