Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Ilgtspējīgas būvniecības ietekme uz Skanstes apkaimes attīstību
Nosaukums angļu valodā The impact of sustainable construction on the development of the Skanste neighborhood
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Inga Eriņa
Anotācija Bakalaura darba “Ilgtspējīgas būvniecības ietekme uz Skanstes apkaimes attīstību” autore ir Agnija Līva Ziņģe, darba vadītājs ir Armands Auziņš. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt ilgtspējīgās būvniecības projektus un to ietekmi uz Skanstes apkaimes sociālo, ekonomisko un vides attīstību. Darbs sastāv no 3 daļām. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīts par ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem un to saikni ar ilgtspējīgu būvniecību. Padziļināti tiek aprakstītas ilgtspējīgas ēku novērtēšanas sertifikācijas sistēmas un to ietekme uz vides, ekonomiskajiem un sociālajiem aspektiem. Analītiskajā daļā tiek izpētīta Skanstes apkaimes vēsturiskā attīstība, esošā situācija un plānotās situācijas vispārīgais raksturojums un Skanstes apkaimes analīze Rīgas plānošanas dokumentos. Projekta daļā tiek veikti aprēķini par potenciālajām apbūves teritorijām, kas šobrīd netiek izmantotas. Projekta daļā aprēķināts, ka šobrīd ir apbūvēti tikai 20,4% no potenciāli pieejamās komercapbūves platības, 15,5% no potenciāli pieejamās dzīvojamās apbūves platības un 23,3% no potenciāli pieejamās sabiedriskās apbūves platības. Kopējais nodarbināto skaits mazumtirdzniecības ēkās varētu palielināties par 2840 nodarbinātajiem, biroju ēkās – par 50 047, sabiedriskās apbūvēs – par 4148 nodarbinātajiem. Pieaugums Skanstes apkaimes iedzīvotāju skaitā būtu 26 907 iedzīvotāji. Kopējie pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ieņēmuma nodoklis no jaunajiem nodarbinātajiem apkaimes pilnas attīstības situācijā būtu 130 577 070 eiro gadā. Komercapbūvēm radītais nekustamā īpašuma nodoklis ir 16 894 950 eiro gadā, sabiedriskām apbūvēm – 4 110 675 eiro gadā un dzīvojamām apbūvēm- 4 041 400 eiro gadā. Bakalaura darba apjoms ir 66 lapas, tas ietver 17 attēlus, 5 formulas un 3 tabulas.
Atslēgas vārdi ilgtspējīga būvniecība, Skanstes apkaime, attīstība, ēku ilgtspējības novērtēšanas sertifikāts.
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable construction, Skanste neighborhood, development, building sustainability assessment certificate.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 18:54:41