Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mežkopības procesu mehanizēšanas pilnveides projekts uzņēmumā A/S "Latvijas Valsts Meži"
Nosaukums angļu valodā Project for Improvement of Forestry Process Mechanization in the JSC "Latvijas Valsts Meži”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Elmārs Kehris
Anotācija Bakalaura darba autors: Kristaps Grīnbergs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. Prof. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Mežkopības procesu mehanizācijas pilnveides projekts uzņēmumā A/S “Latvijas Valsts Meži” Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 25 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu un 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 0 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmums A/S “Latvijas Valsts Meži” ir spiests celt ārpakalpojuma sniedzēju samaksu par padarītajiem darba apjomiem, dēļ darba spēka trūkuma mežsaimniecības nozarē. Uzņēmumam ir nepieciešams investēt 6.6 miljonus EUR, mašinizēto mežkopības iekārtu iegādāšanai. Mašinizētās tehnoloģijas, dienā spēj paveikt 8 reizes lielāku darba apjomu kā to spēj viens darbinieks. Uzņēmums 4 mēnešus gadā, spētu jauno mašinizēto tehniku piedāvāt kā ārpakalpojumu citām valstīm. Uzņēmumam A/S “Latvijas Valsts Meži” ir nepieciešamība iegādāties mašinizētās tehnoloģijas, dēļ tās radītajām izaugsmes iespējām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Grīnbergs, K., Šatrevičs, V. (2023). Mežkopības procesu mehanizācijas pilnveides projekts uzņēmumā A/S “Latvijas Valsts Meži”. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 67 lpp. Atslēgas vārdi: mežkopība, mašinizētā stādīšana, AS “Latvijas Valsts Meži”, izmaksas.
Atslēgas vārdi mežkopība, mašinizētā stādīšana, AS "Latvijas Valsts Meži", izmaksas.
Atslēgas vārdi angļu valodā forestry, mechanized planting, AS "Latvijas Valsts Meži", costs.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 18:41:16