Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Bulduru Tehnikuma teritorijas attīstības perspektīvas
Nosaukums angļu valodā Prospects for the development of the territory of Bulduri Technical School
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Gunta Smalkā
Anotācija Bakalaura darba “Bulduru tehnikuma teritorijas attīstības perspektīvas” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. kursa students Jēkabs Krastiņš. Darba vadītājs ir profesors, Dr. oec. Armands Auziņš. Darbs sastāv no 62 lapaspusēm, 40 attēliem, 6 tabulām un 1 pielikuma. Bulduru tehnikums ir Latvijā vecākā dārzkopības skola, kurā ir iespējams apgūt dārzkopības un kokkopības specialitātes. Dārzkopības specialitātes pilnvērtīgai apgūšanai būtisks elements ir praktiskās apmācības. Jau no pašiem pirmsākumiem ap skolu tika izveidota mācību bāze topošajiem speciālistiem, kā mācību lauki, dekoratīvais parks, siltumnīcas, arī cita nepieciešamā infrastruktūra. Lai skola attīstītos, tās īpašumā nonāca arvien vairāk teritoriju, kurās tika veidota vērā ņemama mācību bāze un kurā arī norisinājās dažāda veida saimnieciskā darbība. Mūsdienu ekonomiskās situācijas ietekmē skola savu mācību bāzei nepieciešamo teritoriju ir optimizējusi un agrāk apgūtās plašās teritorijas vairs netiek izmantotas. Skolas īpašumā esošajām teritorijām ir milzīgs potenciāls, bet līdz šim brīdim nav ilgtermiņa vīzijas un kopēja plāna, kā izmantot un attīstīt attiecīgās zemes platības nākotnē. Profesionālā bakalaura darba mērķis ir izpētīt teritorijas esošo situāciju un izstrādāt Bulduru tehnikuma teritorijas attīstības koncepciju, vadoties no Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Teorētiskajā daļā izpētīta teritorijas vēsturiskā attīstība, kas jau ir vairāk nekā 100 gadus sena, teritorijas esošā situāciju, realizētie un paredzētie projekti, kā arī izpētīti teritorijas izmantošanas nosacījumi un pilsētas attīstības plānošanas dokumenti. Analītiskajā daļā aptaujāta teritorijā esošās sabiedrības daļa par teritorijas aktuālākajām problēmām un attīstības iespējām nākotnē. Analizēti aptaujas dati un veikta to apkopošana tālākās koncepcijas izstrādei. Projekta daļā izstrādāta Bulduru tehnikuma teritorijas attīstības koncepcija, balstoties uz tās vēsturisko attīstību, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumeim, kā arī uz sabiedrības līdzdalības procesā iegūtajiem datiem. Izstrādātās koncepcijas pamatā ir skolas kā mācību iestādes attīstība, paplašinot jau esošo mācību bāzi ar dažāda veida dabas un infrastruktūras objektiem, uzlabojot teritorijas pievilcību un veidojot to par pašvaldības un reģiona līmeņa tūrisma piesaistes objektu.
Atslēgas vārdi mācību iestāde, teritorijas attīstība, attīstības plāns, tūrisma objekts, dārzkopības specialitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā educational institution, territory development, development plan, tourist object, horticulture specialty.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 18:31:45