Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Dzelzceļa infrastruktūras projekta “Rail Baltica” risinājumu iekļaušanās Rīgas pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Integration of the solutions of the railway infrastructure project "Rail Baltic" into the urban environment of Riga
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Gunta Smalkā
Anotācija Bakalaura darba “Dzelzceļa infrastruktūras projekta “Rail Baltica” risinājumu iekļaušanās Rīgas pilsētvidē” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. kursa studente Katrīna Burkovska. Darba vadītājs ir profesors Armands Auziņš. Darbs sastāv no 68 lapaspusēm, 27 attēliem un 5 tabulām. Jaunais dzelzceļa infrastruktūras projekts tiek veidots ar mērķi integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļa tīklā, savienojot Rīgu ar septiņām Eiropas pilsētām. Līdz ar to paveras aktuāla iespēja veicināt ilgtspējīgu pilsētas attīstību un dinamisko vērtību, paralēli integrējot pilsētvides neatņemamos elementus saistībā ar Rail Baltica projektu. Pētījuma aktualitāte ir saistīta ar Eiropas prioritāro projektu, un ar šī brīža Rīgas esošo būvniecības objektu Rail Baltica, ietverot funkcionālās iespējas attīstību Rīgā, veidojot pilsētas telpas atjaunošanu pēc mūsdienīgām prasībām, pievienojot vides pieejamību ikvienam, un, protams, iekļaujot vides aizsardzības faktoru. Darba fokuss vērsts uz jaunā lielprojekta ietekmi un plānošanas vērtībām. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt dzelzceļa infrastruktūras projekta “Rail Baltica” ietekmi un iekļaušanās Rīgas pilsētvidē, un piedāvāt iespējamos pilnveidošanas un iekļaušanās risinājumus. Teorētiskajā daļā apkopota literatūra par Transeiropas transporta tīklu (TEN-T), aprakstot no plašāka mēroga skatījuma līdz Rīgas pilsētas sašaurinājumam. Izpētīts Ziemeļjūras - Baltijas koridors un sasaiste ar dzelzceļa infrastruktūras projektu “Rail Baltica”. Analītiskajā daļā aprakstīts kopskats par dzelzceļa projektu Latvijā, kā arī galvaspilsētā, nosakot sīkāku integrāciju pilsētā. Projekta daļā izstrādāts Latvijā nepieredzēts un inovatīvs projekta prototips jeb paraugs, smeļoties ideju no esošajiem pasaules piemēriem. Projekta ietvaros tika izpētīta esošo pakalpojumu piedāvājums jaunās dzelzceļa stacijas apkārtnē, konstatējot autostāvvietas problēmsituāciju. Darbā piedāvāts inovatīvs projekts, kas pavērs iespēju papildināt transporta infrastruktūras elementus. Viens no projekta mērķiem ir pietuvināties Eiropas Ilgtermiņa stratēģijai līdz 2050.gadam ar mērķi sekmēt nulles siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tā kā dzelzceļa projekts pēc izbūves stiepsies visas Rīgas teritorijas garumā, tad darba rezultāti norāda, ka katrai apkaimei, kuru projekts ietver, ir nepieciešama rūpīga ilgtermiņa plānošana, piedāvājot atbilstošos alternatīvus un uzlabojumus. Pētījumā izmantota vispārzinātniskā metode, ietverta arī empīriskā pētījumu metode, lai apkopotu un izstrādātu inženierprojekta ietekmi uz pilsētu.
Atslēgas vārdi TEN-T, Rail Baltica, pilsētvide, mobilitāte, infrastruktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā TEN-T, Rail Baltica, urban environment, mobility, infrastructure
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 18:04:57