Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Iekšējās komunikācijas uzlabošanas projekts apdrošināšanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā The Project for Improving Internal Communication in an Insurance Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Jana Ozoliņa
Anotācija Bakalaura darba autore: Anna Stāmure. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Dr. oec. docente Ieva Andersone. Bakalaura darba temats: Iekšējās komunikācijas uzlabošanas projekts apdrošināšanas uzņēmumā. Bakalaura darbs uzrakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 25 avoti latviešu un 9 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galveni rezultāti: Bakalaura darba uzdevums ir uzņēmuma iekšējās komunikācijas uzlabošanas projekta izstrāde apdrošināšanas uzņēmumam AAS “BTA Baltic Insurance Company”. Iekšējās komunikācijas nepilnības rodas uzņēmuma darbinieku starpā, jo darbinieki nav pietiekami informēti par jaunumiem un informāciju sistēmas ir sarežģītas un neefektīvas. Iekšējās komunikācijas uzlabošanai tiek piedāvāti 3 risinājumi – iekšējā komunikācijas apmācību semināri, iekšējās komunikācijas konsultanti, kas izstrādā komunikācijas stratēģijas un problēmu risinājumus, kā arī iekšējās komunikācijas programmu rīkus, piemēram, jaunas sistēma ieviešanu. No iepriekš piedāvātajiem variantiem uzņēmumam viss neefektīvākais un dārgākais problēmu risinājums būs jaunas sistēmas ieviešana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Stāmure A., Andersone I. (2023). Iekšējās komunikācijas uzlabošanas projekts apdrošināšanas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 75 lpp.
Atslēgas vārdi iekšējā komunikācija, apdrošināšana, rīki, apmierinātība, efektivitāte, apmācības
Atslēgas vārdi angļu valodā internal communication, insurance, tools, satisfaction, efficiency, training
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 17:38:44