Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Neirotīklu ieviešanas projekts uzņēmuma mārketinga procesos
Nosaukums angļu valodā Project for Implementation of Neural Network in the Company's Marketing Strategy
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Mārtiņš Linde
Anotācija Noslēguma darba autors: Georgijs Ņikoļins Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: prof. Elīna Gaile-Sarkane Noslēguma darba temats: Neirotīklu ieviešanas projekts uzņēmuma mārketinga procesos. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 18 tabulas un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu un 35 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir noteikt procesus, kas SIA “OTM Tech” aizņem visvairāk laika, lai uzlabotu uzņēmuma tīmekļa vietnes pozīciju meklēšanas rezultātos un jaunu klientu meklējumos, un pēc tam uzlabot un paātrināt šos procesus, izmantojot neironu tīklus, piemēram, dabiskās valodas apstrādi. Analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma darbību un mārketinga pasākumu analīze, pēc kurās tika izvirzīta uzņēmuma galvenā problēma laikietilpīgums satura veidošanas un e-pastu rakstīšanas procesos. Teorētiskā daļā tika izpētīti un analizēti zinātniskie raksti, specializētā literatūra, statistikas pētījumi par SEO-piemēroto satura veidošanu, e-pastu rakstīšanu un neironu tīkliem. Projekta aprēķinu daļā tika piedāvāts uzņēmuma “On The Map” problēmas risinājums, izstrādājot optimizācijas sistēmu satura un e-pasta vēstuļu izveidei, izmantojot NLP tipa neironu tīklus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ņikoļins G. (2023). Neirotīklu ieviešanas projekts uzņēmuma mārketinga procesos. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 84 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketings, SEO, e-pasts, neirotīkls, satura mārketings, procesu optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, SEO, e-mail, neural network, content marketing, process optimization
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 17:27:02