Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Datu apstrādes rīki uzņēmuma darbības procesu optimizācijas veicināšanai
Nosaukums angļu valodā Data Processing Tools for Facilitating Optimization of Business Operations
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Mārtiņš Linde
Anotācija Bakalaura darba autors: Madara Čivča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Leonards Budņiks Bakalaura darba temats: Datu apstrādes rīki uzņēmuma darbības procesu optimizācijas veicināšanai Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 9 tabulas, 27 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu valodā un 33 avoti angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba uzdevums ir organizācijas datu apstrādes procesu analīze un projekta izstrāde, procesu optimizācijas veicināšanai “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondā”. Esošie datu apstrādes procesi veido augstas netiešās izmaksas un patērē laiku, ko darbinieki varētu izmantot organizācijas peļņas veicināšanai. Procesu optimizēšanai tiek piedāvāti 3 priekšlikumi – piesaistīt iekšpakalpojumu Informācijas tehnoloģiju speciālistus sistēmas uzlabošanai, piesaistīt ārpakalpojumu Informācijas tehnoloģiju speciālistus jaunas sistēmas izveidei, uzlabot un pilnveidot esošo, Excel sistēmu, ieviešot atsevišķus datu apstrādes rīkus. No visiem piedāvātajiem variantiem, ekonomiskākais un optimālākais variants ir esošās, Excel sistēmas pilnveidošana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Čivča, M., Budņiks, L. (2023). Datu apstrādes rīki uzņēmuma darbības procesu optimizācijas veicināšanai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 74 lpp.
Atslēgas vārdi optimizēšana, procesi, iekšpakalpojumi, ārpakalpojumi, datu sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā optimization, processes, insourcing, outsourcing, data systems
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 17:25:29