Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums E-pasta mārketinga pielietošana tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidei
Nosaukums angļu valodā Using e-mail Marketing to Improve the Operation of a Trading Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Artūrs Bernovskis
Anotācija Noslēguma darba autore: Gabriela Meileha Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec., Rita Greitāne Noslēguma darba temats: E-pasta mārketinga pielietošana tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidei Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 28 attēli un 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu, 60 angļu un 2 krievu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir analizēt uzņēmuma SIA “MK Trade” mārketinga darbību un izstrādāt priekšlikumus e-pasta mārketinga izmantošanai uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma darbību un mārketinga pasākumu analīze, pēc kuras tika izvirzīta uzņēmuma galvenā problēma – klientu informācijas trūkums par jaunām preču grupām “RD Electronics” veikala preču klāstā. Teorētiskajā daļā tika izpētīti un analizēti zinātniskie raksti par e-pasta mārketinga pielietošanu, lai atrastu piemērotu risinājumu uzņēmuma problēmai, izmantojot e-pasta mārketingu. Projekta aprēķinu daļā tika piedāvāts uzņēmuma “MK Trade” problēmas risinājums, izstrādājot mārketinga īstermiņa stratēģiju veikala “RD Electronics” jaunu preču grupu popularizēšanai klienta vidū. Stratēģija ietver dažādu e-pastu veidu izmantošanu vienā vēstuļu ķēdē, izmantojot satura, izpārdošanas un trigeru vēstules veidus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Meileha, G. (2023). E-pasta mārketinga pielietošana tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidei. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 73 lpp.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: Mārketings, e-pasts, stratēģija, komunikācijas kanāli, produktu virzīšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Marketing, e-mail, strategy, communication channels, product promotion.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 17:24:49