Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Inovatīva produkta attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Innovative Product Development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Evita Štrausa
Anotācija Bakalaura darba autors: Maksims Fedosejevs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Inovatīva produkta attīstības projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu un 6 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba uzdevums ir Dizaina fabrikas zīmola atpazīstamības palielināšana, izmantojot uzskatāmu materiālu par inovatīva produkta radīšanu un publicējot materiālus Dizaina fabrikas sociālo tīklu kanālos. Lai uzzinātu, cik RTU studenti ir informēti par Dizaina fabrikas iespējām, tika veikta aptauja RTU studentu vidū. Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka RTU studenti nezina par Dizaina fabriku un tās iespējām. Dizaina fabrikai tas nozīmē, ka tuvākajā nākotnē var rasties problēmas ar pieprasījumu pēc viņu pakalpojumiem un līdz ar to var samazināties ienākumi un Dizaina fabrika var zaudēt finansējumu. Zīmola atpazīstamības palielināšanai tiek piedāvāti 3 risinājumi – izmantojot, kā informācijas kanālu platformu “Instagram” publicēt materiālus par inovatīva produkta radīšanu un apmācības materiālu,veidot izglītojošus video par inovatīva produkta radīšanas tēmu un publicēt video platformā “YouTube”, veidot īsus 30 sekunžu video par inovatīva produkta izveides un attīstības tēmu platformā “TikTok”. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Fedosejevs, M., Jakubāne, J. (2023). Inovatīva produkta attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 77 lpp.
Atslēgas vārdi inovatīvs produkts, zīmola atpazīstamība, intereses mazināšanās, klientu vajadzības, biznesa modelis, izstrādes process
Atslēgas vārdi angļu valodā innovative product, brand awareness, loss of interest, customer needs, business model, development process
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 17:22:52