Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts pašvaldības iestādē
Nosaukums angļu valodā Project on improvement of employee motivation system in a municipal authority
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Baltiņa
Recenzents Ilze Valdovska
Anotācija Noslēguma darba autore: Sanita Valdmane Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Laura Baltiņa. Noslēguma darba temats: Personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts pašvaldības iestādē. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 8 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 72 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pašvaldības iestādes administrācijai ļoti svarīgs ir jautājums par personāla motivācijas sistēmas modernizāciju, kas vērsta uz organizācijas mērķi un vienlaikus ir pieejama un saprotama visiem darbiniekiem. Nepieciešams arī pakāpeniski piemērot galvenos darbības rādītājus, kas pašlaik nav pieejami pašvaldības iestādē. Ar šādu izmaiņu palīdzību pašvaldībai ir iespēja uzlabot esošo personāla motivācijas sistēmu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Valdmane, S., Baltiņa, L. (2023).Personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts pašvaldības iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 69lpp.
Atslēgas vārdi Personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts pašvaldības iestādē
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on improvement of employee motivation system in a municipal authority
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 17:21:23